Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2016

W ogłaszanym co roku przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" rankingu uczelni wyższych, w zestawieniu najwyżej ocenionych kierunków studiów, Uniwersytet Jagielloński zwyciężył aż w 12 kategoriach. Wśród wyróżnionych znalazł się także Wydział Historyczny sklasyfikowany na pierwszym miejscu w grupie kierunków "kulturoznawstwo oraz wiedza o krajach i regionach", która obejmuje etnologię i antropologię kulturową - studia pierwszego i drugiego stopnia w tym zakresie prowadzi Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.

W rankingu oceniono 315 uczelni i 47 kierunków studiów. Nad jego sporządzaniem czuwała Kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i zatrudniających absolwentów uczelni. Kapituła pracowała pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, sprawującego w przeszłości funkcje prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz ministra nauki i informatyzacji.

Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbyło się 8 czerwca 2016.

Biuletyn informacyjny