Prof. Jan Święch nowym przewodniczącym rady Muzeum Narodowego

Prof. Jan Święch, dziekan Wydziału Historycznego UJ oraz kierownik Zakładu Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, zastąpił prof. Franciszka Ziejkę na stanowisku przewodniczącego rady Muzeum Narodowego w Krakowie.

Nowy skład rady, której zadaniem jest opiniowanie i doradzanie Muzeum Narodowemu, powołał 27 kwietnia 2016 roku minister kultury, natomiast pierwsze posiedzenie, podczas którego wybrano przewodniczącego, odbyło się 30 maja. Wśród nowych członków rady znaleźli się również: prof. Tomasz Gryglewicz z Instytutu Historii Sztuki UJ, prof. Krzysztof Stopka, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Andrzej Nowak z Instytutu Historii UJ.

Biuletyn informacyjny