Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych

21 kwietnia 2016 roku w Librarii Collegium Maius odbyło się uroczyste posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych w 90-tą rocznicę utworzenia Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Obrady otworzył J. M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Wojciech Nowak, który przypomniał, że współczesność nieustannie stawia nowe wyzwania akademickiemu ethosowi wyrażonemu w zasadzie Plus ratio quam vis, zatem etnologia i antropologia kulturowa mają do odegrania szczególną rolę jako praktyczne formy refleksji nad światem i człowiekiem.

Biuletyn informacyjny