Churches, mosques, temples, shrines...

7 kwietnia 2016 roku odbyło się w Londynie seminarium naukowe "Religion in a city" współorganizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz Department of Social Scienes University of Roehampton. W programie obrad znalazł się referat dr Anny Niedźwiedź zatytułowany Multivocality of Space and Invention of Heritages: New Shrines in Old City (Divine Mercy and John Paul II Shrines in Kraków).

W seminarium uczestniczyła również grupa studentów IEiAK UJ, którzy w roku akademickim 2015/16 pod kierunkiem dr Niedźwiedź realizują projekt badawczy Finding home in a global city: migrants and their religious encounters in London - przedmiotem zainteresowań jest różnorodność etniczna oraz religijna, a także to jak odmienne odniesienia tożsamościowe kształtują się w multikulturowym dynamicznym środowisku "globalnego miasta". Najważniejszą część projektu stanowią badania etnograficzne przeprowadzone w dniach 5-12 kwietnia wśród migrantów zamieszkujących Londyn.

fot. Anna Niedźwiedź

Biuletyn informacyjny