"Introduction to ethnography, usability engineering and UX design"

8 marca 2016 roku odbyło się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ seminarium poświęcone zastosowaniu etnografii w projektowaniu przyjaznych użytkownikowi interfejsów i systemów komunikacyjnych. Punktem wyjścia dla dyskusji były referaty, które wygłosili Bipin Indurkhya z Instytutu Filozofii UJ oraz Dominika Krysińska z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Biuletyn informacyjny