Seminarium "Górale w koncepcjach IDO"

11 grudnia 2015 roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ odbyło się międzynarodowe seminarium podsumowujące prace badawcze w ramach realizowanego w IEiAK projektu NCN "Górale Podhalańscy w koncepcjach narodowościowych i etnopolityce Sektion Rassen- und Volkstumsforchung – Institut für Deutsche Ostarbeit"

 

PROGRAM OBRAD

prof. dr hab. Wojciech Burszta, Uciszanie pamięci – uciszanie rasy

prof.  dr hab. Zbigniew Libera, Antropologia biologiczno-rasowa w działalności Sektion Rassen- und Volkstumsforschung IDO  

mgr Lisa Gotschall, Badania ludoznawcze i antropologiczne wiedeńskich antropologów w Sektion Rassen- und Volkstumsforschung IDO

mgr Gabriele Lesser, Życie i praca w okupowanej Polsce – konteksty kolaboracji

dr  Stanisława Trebunia-Staszel, Górale Podhalańscy w niemieckiej literaturze oraz opracowaniach pracowników Sektion  Rassen und-Volkstumsforchung IDO

dr Małgorzata Maj, Wizja góralszczyzny w świetle niemieckich planów ekspozycyjnych w Muzeum Tatrzańskim

prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski, Mieszkańcy Podhala w świetle niemieckich badań antropologicznych i medycznych: przykład Witowa i Szaflar

fot. Olga Purchla

Biuletyn informacyjny