Bystrzańskie Warsztaty Antropologiczne

"stare/nowe tematy"

Jedna z najbardziej lakonicznych definicji etnologii głosi, że jest to nauka "o tym, co dzieli i co łączy ludzi różnych kultur, różnych społeczeństw, różnych epok". Skrapla się w niej charakterystyczna dla antropologicznego spojrzenia dwubiegunowość: jednoczesne nastawienie na to, co archaiczne, na struktury długiego trwania i na to, co współczesne. Pod gruntem zmieniającej się kultury, w jej głębokich pokładach, skrywają się odwieczne mitologiczne wątki i symboliczne struktury. Stare/nowe tematy to hasło wywoławcze i – zarazem – temat konferencji prowokujące do patrzenia na współczesną kulturę jako obszar kontynuacji (odnawiania, przekształcania) znaczeń, spojrzenia nie tracącego przy tym wrażliwości na to, co etnograficznie i historycznie zmienne; poszukiwania w "nowych" tematach badawczych (tj. internet, komiks, film, kibice futbolu, zoo, bikepolo, wizualność itd.) starych wątków, a w "starych" tematach antycypacji współczesnych pytań. Innymi słowy zapraszamy do poszukiwania starych tematów w nowej "skórze", przywołania zapominanych, lecz wartych nadal uwagi problemów; wskazania tematów niemodnych, wstydliwych, odradzanych – w nawiązaniu do Jana S. Bystronia; ale także zinterpretowania tematu konferencji w rozumieniu wyżej niewymienionym.

Organizatorzy niniejszego przedsięwzięcia pragną zrezygnować z dominującej współcześnie formuły konferencyjnej, mającej nierzadko na celu raczej zwiększenie objętości życiorysu, zdobycie punktów do stypendium czy wpisu do indeksu, na rzecz idei "warsztatów twórczych". Do wzięcia udziału w Starych/nowych tematach zapraszamy osoby, które chcą podzielić się: własnymi pomysłami, wątpliwościami; wrażeniami i krytycznymi uwagami z przeczytanych książek; relacjami z prowadzonych badań terenowych; ale także – co oczywiste w takich razach – komunikatami, posterami i referatami konferencyjnymi. W kwestii doboru tematu mniej liczy się dla nas "materia" wystąpień, a bardziej – wyżej zarysowana – postawa wobec przedmiotu refleksji.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Dariusz Czaja
mgr Beata Kopacka
mgr Łukasz Sochacki

Termin i miejsce obrad:
21-23 listopada 2014
Bystra (k. Bielska-Białej)