Międzynarodowa studencko-doktorancko-ekspercka konferencja naukowa "W poszukiwaniu tożsamości: synkretyzm Nowego Świata" 24-25 maja 2014, Kraków

Na terenie trzech Ameryk (Południowej, Środkowej i Północnej) wymiana i mieszanie treści kulturowych zachodziły już za czasów prekolumbijskich, a przybycie Europejczyków na ziemie Indian nadało tym procesom nowe znaczenie oraz dynamikę. Uczestnicy konferencji postawili zmierzyć się z przejawami i konsekwencjami obserwowanego nadal w tej części świata (re)konstruowania własnej tożsamości przez ludność rdzenną i napływową.

 

Organizatorzy konferencji:
Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich UJ
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Koło Naukowe Amerykanistyki UJ