VI Kongres Afrykanistów Polskich

VI Kongres Afrykanistów Polskich organizowany przez Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne oraz Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 21-23 maja 2020 r. Kongres został objęty honorowymi patronatami Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka oraz Prezydenta Miasta Krakowa, prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego.

Kontakt

Sekretariat Kongresu
biuro@kongresafrykanistyczny.pl

Oficjalna strona Kongresu
www.kongresafrykanistyczny.pl

Organizatorzy

Komitet naukowy
Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
Prof. dr hab. Nina Pawlak 
Prof. dr hab. Jarosław Różański
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
Dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW
Dr hab. Małgorzata Szupejko
Dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł

Komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Robert Kłosowicz - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ
Dr hab. Adrian Tyszkiewicz
Dr Joanna Mormul - Sekretariat Kongresu
Dr Piotr Bajor - Sekretariat Kongresu
Dr Magdalena Lisińska

Ważne terminy

10 lutego 2020
Ostateczny termin wysłania zgłoszenia

21 lutego 2020
Informacja o zakwalifikowaniu referatu

9 marca 2020
Ostateczny termin przelewu opłaty kongresowej

16 marca 2020
Ostateczny termin zgłoszenia rezygnacji z udziału w Kongresie i zwrotu opłaty kongresowej

21-23 maja 2020
Obrady Kongresu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

30 września 2020
Termin przesłania artykułu do publikacji kongresowej