Anthropology of the Middle East

Conference of Commission on the Middle East of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)

Bliski Wschód od wielu lat przykuwa uwagę uczonych i globalnej publiczności, w ostatnich dekadach jest areną wojen, zjawisk budzących powszechny lęk, masowych migracji. Większości z nas brakuje nie tyle informacji, co narzędzi pozwalających zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w tym rejonie. Tę lukę staramy się wypełnić poprzez refleksję antropologiczną. Z tego powodu, między 9 a 11 września w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ obradować będzie Commision on the Middle East największej międzynarodowej organizacji skupiającej etnologów i antropologów społecznych, i kulturowych, czyli International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES). W ramach spotkania podejmowane będą problemy mi.in. zagrożonego światowego dziedzictwa materialnego w regionie, współczesnej roli kobiet w życiu społecznym i politycznym na Bliskim Wschodzie, przemocy używanej przez państwo i związanej z tym kulturowej traumy, siły oddziaływania prawa religijnego na współczesne państwa muzułmańskie, relacji między-religijnych, wpływu urbanizacji na model rodziny, czy postaw młodzieży wobec dokonujących się zmian społecznych, kulturowych i politycznych w regionie.

IUAES Commission on Anthropology of the Middle East