Wydarzenia

Seminarium antropologiczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym seminarium antropologicznym „Cisza. Znaczenia i konteksty” zainicjowanego przez Katedrę Współczesnych Praktyk Kulturowych UJ, a współorganizowanego wraz z Laboratorium Techniki Akustycznej AGH, Pracownią Audiosfery ASP w Krakowie, Studiem Muzyki Elektroakustycznej AM w Krakowie, Instytut Pejzażu Dźwiękowego, Katedrę Kulturoznawstwa UMK w Toruniu, Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (Oddział w Krakowie).

Punkt wyjścia dla naszego seminarium stanowi uchwała Rady Muzycznej UNESCO (1969 r.), która każdemu człowiekowi daję prawo do ciszy w miejscach prywatnych i publicznych, a naruszanie tego prawa uznano za pogwałcenie wolności osobistej. Działania Rady Muzycznej były reakcją na hipertrofie dźwięków, szczególnie mocno doświadczaną w miastach. Zmniejszające się obszary ciszy i spokoju (tzw. galenosfery) od nadmiaru szkodliwych dźwięków (hałasu) stały się poważnym problemem medycznym, społecznym i politycznym.

Fenomen ciszy można jednak rozważań w szerszych kontekstach, które wykraczają poza zabiegi edukacyjne, medyczne, urbanistyczne czy związane z działaniami społecznymi (obywatelskimi). Cisza posiada bogate znaczenia: teologiczne, filozoficzne, rytualne, etnograficzne i in. Coraz częściej cisza staje się tematem i materią dla działań artystycznych podejmowanych przez kompozytorów, rzeźbiarzy, performerów i innych twórców. 

Pole semantyczne ciszy wykracza dalece poza definicję akustyczną. O polisemantyczności fenomenu ciszy, o jej antropologicznym wymiarze świadczą choćby ustabilizowane w polszczyźnie związki wyrazowe: „cisza jak makiem zasiał”, „cisza absolutna”, „śmiertelna cisza”, „złowieszcze milczenie”, „milczeć jak grób”, „głuche kąty”, „cisza przed burzą” itd. 

W roku akademickim 2022/2023 zapraszamy na seminarium, w trakcie którego chcemy wsłuchać się w ciszę rozumianą nie tylko jako zjawisko akustyczne czy muzyczne, ale jako poznawczą metaforę i opalizujący w znaczenia symbol. Do rozmowy o ciszy zaprosiliśmy przedstawicieli różnych perspektyw (artystów, kulturoznawców, antropologów, filozofów, akustyków) przyjmując, że takie panoramiczne słuchanie umożliwi pogłębioną refleksję o znaczeniach i roli ciszy.

Pierwsze seminarium będzie miało miejsce w dn. 15 listopada 2022 r., o godz. 17:00 w siedzibie Laboratorium Techniki Akustycznej AGH (budynek D-1).

Harmonogram, opis seminarium oraz listę zaproszonych gości znajdą Państwo pod adresem: https://fonoteka.etnologia.uj.edu.pl/seminarium

Pozdrawiamy
Dariusz Czaja
Łukasz Sochacki

Music and Mountain Ecologies

Timothy J. Cooley (University of California Santa Barbara, USA)
email: cooley@ucsb.edu

Time-blocked course between October 31 and December 7
-- Mondays: 5:45pm-7:15pm (17:45-19:15), room 109
-- Wednesdays: 5:45pm-7:15pm (17:45-19:45), room 109

INFO: This course asks how music and related cultural practices engage with, rely on, and impact mountain ecosystems. The primary research example is the Tatra Mountains of Poland, and we will include comparative cases studies from mountains around the world. We start with brief introductions to the field of Ethnomusicology (Anthropology of Music) and the emerging field of Ecomusicology. We will also engage ecocriticism and current research in environmental sciences that show how traditional, local, and Indigenous ecological knowledges may help mountain communities protect delicate and endangered environments. 

Research Expectations and Activities: Individual and small-group research, discussions, and presentations are and essential feature of this course. 

The class will also include activities including:
-- Class visit to and small-group research projects in the Ethnographic Museum of Kraków;
-- Field-research trip to Skalne Podhale (3 days, 2 nights);
-- Workshop with zespół Skalne, Kraków.

Required Reading and other Media: The required book for this course is Making Music in the Polish Tatras by Timothy J. Cooley, plus research articles by writers in a variety of fields. Where possible, PDFs or other access will be made for all assigned readings. Additional media, including audio recordings, videos, and webpages will be provided.

The course is dedicated for students from both, I and II cycle of studies