Komunikaty

Aktualne informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

Komunikat Dziekana w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz organizacji sesji egzaminacyjnych w letnim semestrze roku 2019/20

Komunikat Dyrektora IEiAK UJ ds. dydaktycznych w sprawie realizacji zajęć w roku 2020/21

Sekretariat PSM będzie nieczynny w dniach 3-14 sierpnia

Sekretariat ds. studenckich będzie nieczynny w dniach 3-21 sierpnia

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne drugiego stopnia - rozmowa kwalifikacyjna

Dodatkowym kryterium formalnym dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku innym niż etnologia lub antropologia kulturowa jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 65% punktów możliwych do zdobycia.
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie naukowych zainteresowań Kandydatów, powodów i motywacji podjęcia studiów magisterskich na kierunku etnologia i antropologia kulturowa, a także planów związanych z planowaną pracą magisterską. Dla Kandydatów nie posiadających dyplomu licencjackiego z etnologii bądź antropologii kulturowej przed rozmową kwalifikacyjna zalecana jest lektura: T.H. Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, tłum. J. Wołyńska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2009

**

Internetowa Rekrutacja Kandydatów
irk.uj.edu.pl

Dział Rekrutcji UJ
rekrutacja.uj.edu.pl

Opłaty za studia

Na podstawie Zarządzenia nr 29 Rektora UJ z 16 marca 2020 roku terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne upływające w marcu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku - terminy mogą ulec kolejnemu przedłużeniu w przypadku przedłużenia okresu zawieszenia kształcenia.

USOSweb

Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 695), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 911) wprowadzające na obszarze kraju od dnia 25.05.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni.

Lektoraty z języka obcego

Rejestracja na lektoraty w roku 2020/2021
I TURA 25 września 2020 - 2 października 2020
II TURA 7 października 2020 - 13 października 2020

Opłaty za studia

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Właścicielem rachunków w CITI Bank Handlowy jest: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE

Od 25.11.2019 wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy bezprowizyjnie realizowane są tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. ul. Kilińskiego 2 – godz. otwarcia od pn. - pt. godz. 9.00 -17.00.  

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl