Komunikaty

21 stycznia Biblioteka IEiAK UJ będzie otwarta w godzinach 10.00-16.00

Odwołane zajęcia/dyżury

Prof. dr hab. Zbigniew Libera odwołuje dyżur i zajęcia 22 stycznia

Z powodu choroby prof. dr hab. Dariusz Czaja odwołuje zajęcia 7 stycznia, zajęcia zostaną odrobione 21 stycznia

Dziedzictwo..., dr Krzysztof Kowalski
W nawiązaniu do ustaleń powziętych na wykładzie 9 stycznia informujemy, że w przyszłym tygodniu (16 stycznia) wykład jest odwołany z powodu wyjazdu prowadzącego. Jednak, możecie Państwo skontaktować się z prowadzącym emailowo w sprawie prac zaliczeniowych (eseje/prezentacje). Za dwa tygodnie (23 stycznia) odbędzie się ostatni wykład, którego część poświęcona będzie dyskusji dotyczącej projektów badawczych. Uwaga! termin złożenia prac i termin ogłoszenia wyników zostanie ustalony na zajęciach 23 stycznia 2019.

Rejestracja na zajęcia

Kursy objęte rejestracją (USOSweb)
laboratoria etnograficzne
konwersatoria
wykłady fakultatywne
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Kursy objęte rejestracją (Sekretariat IEiAK UJ)
ćwiczenia terenowe

Terminy rejestracji (Sekretariat IEiAK UJ) - ćwiczenia terenowe
12-19 grudnia 2018 (w godzinach 9.00-13.00)

Terminy rejestracji (USOSweb) - kursy w semestrze letnim
21 stycznia 2019 - 15 lutego 2019

Szkolenie w zakresie BHP

Od roku 2018/2019 nastąpiła zmiana dotycząca obowiązku realizacji szkolenia w zakresie bhp. Obowiązek ten dotyczy studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatnich pięciu lat. Jest to jednoznaczne z tym, że nie zwalnia ze szkolenia na UJ uczestniczenie w zajęciach na innych uczelniach, w ośrodkach szkolenia, zakładach pracy itp.

Więcej informacji na stronie www.ibhp.uj.edu.pl

Program staży dla studentów

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zainteresowania projektem płatnych staży "Praxis II. Program staży dla studentów Wydziału Historycznego". Staże przeznaczone są dla studentów II stopnia roczników 2016/2017 i 2017/2018 na Wydziale Historycznym UJ.

Ankieta jest dostępna pod adresem:
https://goo.gl/forms/ncCEbbhu0FCvNQcG2

Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę zdobytą na studiach  poprzez udział w wysokiej jakości stażach 6-cio i 3-miesięcznych. Staże realizowane są w czołowych instytucjach kultury w Polsce, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach konserwatorskich i innych.

W ramach stażu w wymiarze 30 godzin tygodniowo zapewniamy: 
- wynagrodzenie stażowe na poziomie do 2200zł/m-c
-zwrot kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania do 1000zł/-mc (dla staży 3 miesięcznych)
-zwrot kosztów komunikacji miejskiej
-ubezpieczenie

Planowany początek rekrutacji: czerwiec 2018

Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie umowy o udział przed obroną pracy magisterskiej (staż może odbywać się już po obronie pracy).

Wypełniając ankietę zgadzają się  Państwo na otrzymywanie materiałów informacyjnych związanych z projektem, w tym ofert stażowych drogą elektroniczną na wskazany w ankiecie adres e-mail. Usunięcie adresu z listy subskrybentów jest możliwe w każdym momencie.

W wypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Projektu, p. Janem Cieślakiem
e-mail: jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl
dyżur: pon. 16:00-17:00, czw. 17:00-18:00, sekretariat Instytutu Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka

Konsultant IEiAK UJ w projekcie stażowym Praxis
dr Łukasz Sochacki
l.sochacki@uj.edu.pl

Opłaty z tytułu usług edukacyjnych

Przelewy elektroniczne
CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Wpłaty gotówkowe wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7 – godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-17:00.

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl