Komunikaty

Przedłużenie legitymacji będzie możliwe po wysłaniu przez studenta w systemie USOSweb deklaracji przedmiotowej, czyli najwcześniej po 2.03.2020

Z powodu choroby prof. dr hab. Dariusz Czaja odwołuje zajęcia oraz dyżur w dniach 24 lutego - 6 marca. Pierwsze zajęcia odbędą się 9 marca.

Dyrekcja IEiAK UJ informuje, że następujące kursy fakultatywne nie zostaną uruchomione w II semestrze roku 2019/2020:
"Antropologia pamięci" dr. hab. Patrycja Trzeszczyńska
"Culture and Identity - Ethnographic Stories about Polish Highlanders" dr Stanisława Trebunia-Staszel
Uprzejmie prosimy o rejestrację na inne dostępne kursy fakultatywne organizowane przez IEiAK UJ.

Instytutowe warsztaty metodologiczne dla doktorantów odbędą się w dn. 22.04.2020 r. (wtorek), prowadzący: prof. dr hab. Janusz Barański.

Sekretariat IEiAK UJ
Tymczasowa zmiana godzin pracy - w dniach:
* 24 lutego
Sekretariat przyjmuje studentów w godzinach 11:00-15:00

Dział Finansowy informuje, że od 25.11.2019 nastąpi zmiana placówki banku CITI Handlowy, która obsługuje wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia. Od dnia 25.11.2019 wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy bezprowizyjnie realizowane będą tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. ul. Kilińskiego 2 - godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9.00-17.00.

USOSweb

Rejestracja na kursy odbywające się w drugim semestrze
Otwarcie rejestracji: 14 lutego, 20.00
Zamknięcie rejestracji: 2 marca, 20.00

Podpięcie przedmiotów i złożenie deklaracji wyboru
Zgodnie z zarządzeniem nr 72 Rektora UJ z 30 września 2019 roku student ma obowiązek sprawdzić w USOSweb poprawność podpięcia wszystkich deklarowanych przedmiotów, a następnie złożyć elektroniczne deklarację wyboru przedmiotów. Studenci zobowiązani  są do złożenia w USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w semestrze letnim nie później niż do dnia 12 marca. Złożenie deklaracji wyboru przedmiotów następuje za pomocą przycisku „złóż deklarację”.

Szkolenie BHK

Uruchomiono zapisy na drugi termin szkolenia BHK. Informacje dotyczące możliwości uzupełnienia zaległego z semestru zimowego „Szkolenia BHK” oraz wszelkie terminy związane ze szkoleniem zamieszczone są na stronie www.ibhp.uj.edu.pl

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie - termin zapisów upływa 30 kwietnia 2020 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:

1. Zalogować się na stronę: https://pegaz.uj.edu.pl

2. Przeszukać kursy wpisując "bhp". Wybrać kurs "Dodatkowe szkolenie BHK-1 2019/2020” - link do kursu https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=425893

4. Pojawi się komunikat "Zapisz mnie".

5. Zaakceptować wpis.

6. Otwiera się strona kursu.

7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę "Uczestnicy" i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.

8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – uzyskanie 10 punktów jest warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia.

9. "Informacja o uczestniku" jest sprawdzana przez prowadzącego. Każda osoba (po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce "oceny".

Planowany termin szkolenia: od 13 maja 2020 r. do 2 czerwca 2020 r.

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl