Komunikaty

Aktualne informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

**

Oświadczenie studenta w sprawie udziału w stacjonarnych zajęciach dydaktycznych

Oświadczenie studenta w sprawie udziału w stacjonarnych zajęciach dydaktycznych

Komunikat Dyrektora IEiAK UJ ds. dydaktycznych w sprawie realizacji zajęć w roku 2020/21

Komunikat 1/2020-21 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie harmonogramu przedmiotów realizowanych w trybie zdalnym, stacjonarnym lub zdalno-stacjonarnym w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym

Komunikat 1/2020-21 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie harmonogramu przedmiotów realizowanych w trybie zdalnym, stacjonarnym lub zdalno-stacjonarnym w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym AKTUALIZACJA - kody zespołów MS Teams dn. 3.10.2020

Komunikat 2/2020-21 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie listy przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych w roku akademickim 2020/21

Komunikat 3/2020 Dyrekcji i Biblioteki IEiAK UJ w sprawie funkcjonowania Biblioteki Instytutu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21

Komunikat 4/2020 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie rozkładu zajęć w semestrze zimowy w roku akademickim 2020/2021

Komunikat 4/2020 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie rozkładu zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 - harmonogram

Komunikat 5/2020 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie rozkładu zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 - zmiany w harmonogramie

Komunikat 6/2020 Dyrekcji IEiAK UJ Zaproszenie dla Studentek i Studentów pierwszego roku pierwszego stopnia na spotkanie inaugurujące rok akademicki 2020/2021 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Komunikat 7/2020 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie zawieszenia zajęć dla 3 roku w dn. 16-30 października 2020 r.

Komunikat 8/2020 Dyrekcji IEiAK w sprawie udostępnienie sali wykładowych i seminaryjnej dla zdalnego nauczania (załączniki: rozkład zajęć, plan zajęć w salach)

Komunikat nr 1/2021 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS w roku akademickim 2020/2021

Komunikat nr 2/2021 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie listy przedmiotów fakultatywnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21

USOSweb

Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 695), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 911) wprowadzające na obszarze kraju od dnia 25.05.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni.

Laboratoria etnograficzne

Tematyka kursu "Laboratorium etnograficzne" w roku akademickim 2020/2021

Dr. hab. Monika Golonka-Czajkowska

Dr Łukasz Sochacki

Dr Magdalena Sztandara

Szkolenie BHK

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, zwanego „szkoleniem BHK”, dotyczy studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia.

Studenci Wydziału Historycznego są zobowiązani odbyć szkolenie BHK i przystąpić do zaliczenia w terminie od 1 grudnia do 21 grudnia 2020 roku.

Opłaty za studia

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Właścicielem rachunków w CITI Bank Handlowy jest: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE

Od 25.11.2019 wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy bezprowizyjnie realizowane są tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. ul. Kilińskiego 2 – godz. otwarcia od pn. - pt. godz. 9.00 -17.00.  

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl