Komunikaty

Aktualne informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

**

Pierwsze zajęcia z prof. dr hab. Dariuszem Czają odbędą się 10 października.

Pierwsze zajęcia z prof. dr hab. Januszem Barańskim odbędą się 11 października.

W dniach 3-7.10.2022 zajęcia z prof. dr hab. Janem Święchem zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Spotkanie inauguracyjne dla studentów I roku odbędzie się w IEiAK UJ 3 października o godzinie 11:00

Szkolenie BHK

Zarządzenie nr 96 Rektora UJ z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023

Lektoraty w roku 2022/2023

Terminy rejestracji na lektoraty
I TURA: 27 września - 2 października 2022 r.
II TURA: 6 października - 16 października 2022 r.

Jagiellońskie Centrum Językowe

Opłaty za studia

W dniu 31 marca 2022 rachunki bankowe prowadzone w banku CITI Handlowy zostały zamknięte - wysłanie przelewu na konto w banku CITI Handlowy skutkuje nieuiszczeniem opłaty za studia. Od dnia 1 kwietnia 2022 opłaty za studia mogą być wnoszone wyłącznie na rachunki w banku Pekao SA.

Bank Pekao S.A. III O/Kraków
Adres: ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
Kod SWIFT: PKOPPLPW
Kod IBAN dla Polski: PL

Wpłaty gotówkowe w walucie polskiej realizować można w oddziałach banku Pekao SA na terenie całego kraju.

Wpłaty gotówkowe w walucie obcej przyjmowane są w dwóch oddziałach banku Pekao SA w Krakowie:
Ul. Pijarska 1 – godziny otwarcia: poniedziałek- piątek, 9.00-17.00
Ul. Gronostajowa 3 – godziny otwarcia: poniedziałek- piątek, 9.30-17.00

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl