Komunikaty

Laboratorium etnograficzne, prowadzący dr Patrycja Trzeszczyńska
Najbliższe zajęcia odbędą się w czwartek 24 października, o godz 18:30 w sali 7 pawilonu G na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 w ramach seminarium Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, wspólnej inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Prolongata legitymacji studenckich rozpocznie się 21 października

Zmiana godzin pracy Sekretariatu IEiAK UJ
W poniedziałki:
* 28 października
* 4 listopada
* 18 listopada
* 25 listopada
* 2 grudnia
* 9 grudnia
* 16 grudnia
Sekretariat będzie czynny w godzinach 11:00-14:00

Szkolenie BHK

Zgodnie z zarządzeniem nr 64 Rektora UJ z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązek odbycia szkolenia obejmuje wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020. Od roku akademickiego 2019/2020 przedmiot „Szkolenie BHP” zostaje zastąpiony przedmiotem „Szkolenie BHK” - zmianie ulega program szkolenia - w związku z powyższym w roku 2019/2020 nie będzie możliwości zaliczania decyzją, na podstawie zaliczenia we wcześniejszych latach.

Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim wpisuje się na szkolenie BHK w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) w dniach 7 i 14 października 2019 roku.

Studenci Wydziału Historycznego realizujący program w języku polskim są zobowiązani odbyć szkolenie BHK i przystąpić do zaliczenia w terminie 27 listopada – 17 grudnia 2019 roku.

Inspektorat BHP

Wychowanie fizyczne 2019/20

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ informuje, że w roku akademickim 2019/2020 zostaną zmienione zasady rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego. Przez cały czas trwania rejestracji wszystkie grupy wf będą otwarte dla studentów wszystkich kierunków. Każdy student będzie mógł wybrać preferowany rodzaj aktywności ruchowej:
- wychowanie fizyczne ogólne,
- zespołowe gry sportowe,
- fitness,
- zdrowy kręgosłup,
- zajęcia na pływalni,
- zajęcia korekcyjne (na podstawie skierowanie lekarskiego),
- sekcje sportowe w różnych dyscyplinach dla wybitnie sprawnych (o przyjęciu decyduje trener).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji zostaną zamieszczone na stronie SWFiS UJ

Program staży dla studentów

Zapraszamy do udziału w projekcie płatnych staży Praxis II - program staży dla studentów Wydziału Historycznego. Projekt zapewnia możliwość 3 miesięcznego stażu (który najpóźniej powinien zacząć się w drugiej połowie lipca) w wymiarze 30 godzin tygodniowo - płatnego 2200 zł za 120 godzin miesięcznie. Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę zdobytą na studiach, staże realizowane są w czołowych instytucjach kultury w Polsce, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach konserwatorskich i innych.

Kierownik Projektu
Jan Cieślak | jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl
dyżur: pon. 16:00-17:00, czw. 17:00-18:00, sekretariat Instytutu Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka

Konsultant IEiAK UJ w Projekcie
dr Łukasz Sochacki | l.sochacki@uj.edu.pl

Koordynator ds. rekrutacji
Maksymilian Puzio 
dyżur: poniedziałki 11.00-13.00 (za wyjątkiem 17 czerwca, 1 lipca), środy 14.00-15.00, biuro projektu Praxis, p. 18, ul. Św. Anny 6

Opłaty z tytułu usług edukacyjnych

Przelewy elektroniczne
CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Wpłaty gotówkowe wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7 – godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-17:00.

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl