Komunikaty

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl

"Dziedzictwo europejskie"

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do ustaleń powziętych na wczorajszych zajęciach (7.11.2018) piszę, by przekazać wszystkim Państwu informację o organizacji trzech kolejnych spotkań:

1) 14 listopada - mój wykład (2. część "miejsc pamięci"),

2) 21 listopada - UWAGA! - zaczynamy o 8:00, kończymy o 10:30, by nadrobić moją nieobecność z 17 października; tematem tego dłuższego posiedzenia będzie "Wynajdowanie dziedzictwa instytucjonalnego. Flaga i hymn Europy";

3) 28 listopada - UWAGA! - zajęcia mają charakter seminaryjny (czyli obowiązkowy, tj. sprawdzę obecność); przedyskutujemy Państwa propozycje projektów badawczych, które ostatecznie przybiorą formę esejów zaliczeniowych; na to spotkanie należy przygotować krótką prezentację (oczywiście ustną bez powerpointa; do ok. 3 minut); roboczy tematy pracy, uzasadnienie jego wyboru oraz wstępną literaturę; na tym spotkaniu dokonamy pierwszej wersyfikacji owych propozycji i podyskutujemy o nich.

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Kowalski

Odwołane zajęcia/dyżury

Z powodu choroby wykładowcy zajęcia oraz dyżur dr hab. Anny Niedźwiedź w dniach 20-21 listopada zostają odwołane.

Prof. dr hab. Janusz Barański odwołuje dyżur 26 listopada z powodu uczestnictwa w obronie doktorskiej.

Program MOST

Rejestracja na zajęcia

Kursy objęte rejestracją w USOSweb
laboratoria etnograficzne
konwersatoria
wykłady fakultatywne
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Semestr letni - terminy rejestracji
15 stycznia 2019 - 15 lutego 2019

Szkolenie w zakresie BHP

Od roku 2018/2019 nastąpiła zmiana dotycząca obowiązku realizacji szkolenia w zakresie bhp. Obowiązek ten dotyczy studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatnich pięciu lat. Jest to jednoznaczne z tym, że nie zwalnia ze szkolenia na UJ uczestniczenie w zajęciach na innych uczelniach, w ośrodkach szkolenia, zakładach pracy itp.

Więcej informacji na stronie www.ibhp.uj.edu.pl

Program staży dla studentów

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zainteresowania projektem płatnych staży "Praxis II. Program staży dla studentów Wydziału Historycznego". Staże przeznaczone są dla studentów II stopnia roczników 2016/2017 i 2017/2018 na Wydziale Historycznym UJ.

Ankieta jest dostępna pod adresem:
https://goo.gl/forms/ncCEbbhu0FCvNQcG2

Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę zdobytą na studiach  poprzez udział w wysokiej jakości stażach 6-cio i 3-miesięcznych. Staże realizowane są w czołowych instytucjach kultury w Polsce, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach konserwatorskich i innych.

W ramach stażu w wymiarze 30 godzin tygodniowo zapewniamy: 
- wynagrodzenie stażowe na poziomie do 2200zł/m-c
-zwrot kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania do 1000zł/-mc (dla staży 3 miesięcznych)
-zwrot kosztów komunikacji miejskiej
-ubezpieczenie

Planowany początek rekrutacji: czerwiec 2018

Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie umowy o udział przed obroną pracy magisterskiej (staż może odbywać się już po obronie pracy).

Wypełniając ankietę zgadzają się  Państwo na otrzymywanie materiałów informacyjnych związanych z projektem, w tym ofert stażowych drogą elektroniczną na wskazany w ankiecie adres e-mail. Usunięcie adresu z listy subskrybentów jest możliwe w każdym momencie.

W wypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Projektu, p. Janem Cieślakiem
e-mail: jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl
dyżur: pon. 16:00-17:00, czw. 17:00-18:00, sekretariat Instytutu Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka

Konsultant IEiAK UJ w projekcie stażowym Praxis
dr Łukasz Sochacki
l.sochacki@uj.edu.pl

Opłaty z tytułu usług edukacyjnych

Przelewy elektroniczne
CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Wpłaty gotówkowe wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7 – godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-17:00.