Komunikaty

Dr Patrycja Trzeszczyńska odwołuje dyżur 21 maja

W związku z urlopem zdrowotnym prof. Zbigniewa Libery ćwiczenia terenowe dla studentów drugiego rok studiów pierwszego stopnia poprowadzą dr Stanisława Trebunia-Staszel oraz mgr Bartosz Arkuszewski - wyjazd na Spisz przewidywany jest w pierwszej połowie lipca

W związku z wdrażaniem nowego systemu obsługi czytelników Biblioteka Jagiellońska będzie nieczynna od 22 lipca do 31 sierpnia - w tym okresie niemożliwe będzie uzyskanie dokumentu potwierdzającego zwrot książek, któy jest warunkiem ustalenia terminu obrony pracy dyplomowej

Warsztaty metodologiczne dla doktorantów

Warsztaty metodologiczne dla doktorantów Intytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej odbędą się 6 czerwca 2019. Informacje organizacyjne zostaną podane w późniejszym terminie.

Szkolenie w zakresie BHP

Od roku 2018/2019 nastąpiła zmiana dotycząca obowiązku realizacji szkolenia w zakresie bhp. Obowiązek ten dotyczy studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatnich pięciu lat. Jest to jednoznaczne z tym, że nie zwalnia ze szkolenia na UJ uczestniczenie w zajęciach na innych uczelniach, w ośrodkach szkolenia, zakładach pracy itp.

Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie bhp" mogą  zapisywać się na szkolenie, które odbędzie się w semestrze letnim. Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 15 kwietnia 2019 r. Planowany termin szkolenia: od 8 maja 2019 r. do 28 maja 2019 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:
1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
2. Wyszukać właściwy kurs wpisując „bhp".
3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHP-1 2018/2019 [ds-bhp-1-18/19]” https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=372335
4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie".
5. Zaakceptować zapisanie.
6. Otwiera się strona kursu.
7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy"
i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
8. Wypełnić kwestionariusz „Proszę podać numer albumu”
9. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – jest to warunek konieczny zaliczenia szkolenia.
10. „Informacja o uczestniku" zostanie sprawdzona przez prowadzącego do 26.IV.2019 r.
Każda osoba (po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.

Więcej informacji na stronie www.ibhp.uj.edu.pl

Program staży dla studentów

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zainteresowania projektem płatnych staży "Praxis II. Program staży dla studentów Wydziału Historycznego". Staże przeznaczone są dla studentów II stopnia roczników 2016/2017 i 2017/2018 na Wydziale Historycznym UJ. Wypełniając ankietę zgadzają się  Państwo na otrzymywanie materiałów informacyjnych związanych z projektem, w tym ofert stażowych drogą elektroniczną na wskazany w ankiecie adres e-mail. Usunięcie adresu z listy subskrybentów jest możliwe w każdym momencie.

Ankieta jest dostępna pod adresem:
https://goo.gl/forms/ncCEbbhu0FCvNQcG2

Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę zdobytą na studiach  poprzez udział w wysokiej jakości stażach 6-cio i 3-miesięcznych. Staże realizowane są w czołowych instytucjach kultury w Polsce, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach konserwatorskich i innych.

W ramach stażu w wymiarze 30 godzin tygodniowo zapewniamy: 
- wynagrodzenie stażowe na poziomie do 2200zł/m-c
- zwrot kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania do 1000zł/-mc (dla staży 3 miesięcznych)
- zwrot kosztów komunikacji miejskiej
- ubezpieczenie

Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie umowy przed obroną pracy magisterskiej (staż może odbywać się już po obronie pracy).

Kierownik Projektu
Jan Cieślak | jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl
dyżur: pon. 16:00-17:00, czw. 17:00-18:00, sekretariat Instytutu Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka

Konsultant IEiAK UJ w Projekcie
dr Łukasz Sochacki | l.sochacki@uj.edu.pl

Opłaty z tytułu usług edukacyjnych

Opłaty za powtarzanie przedmiotów za II semestr zostały naliczone. Szczegóły w zakładce Płatności USOSweb. Termin zapłaty upływa w dniu 15.03.2019, po tym terminie zostana naliczone ustawowe odsetki za nie terminowe wpłaty.

Przelewy elektroniczne
CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Wpłaty gotówkowe wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7 – godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-17:00.

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl