Komunikaty

Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego do 10 kwietnia 2020 roku wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim wszystkie zajęcia dydaktyczne

W miarę możliwości kontakt z Sekretariatem IEiAK UJ należy realizować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji MS Teams
Sprawy studenckie malgorzata.sroga-pasternak@uj.edu.pl
Sprawy finansowe agnieszka.wesolowska@uj.edu.pl

Sekretariat IEiAK UJ ds. studenckich
31 marca, wtorek, 10.00-14.00
7 kwietnia, wtorek, 10.00-14.00

Sekretariat IEiAK UJ ds. finansowych
2 kwietnia, czwartek, 10.00-14.00
9 kwietnia, czwartek, 10.00-14.00

Od dnia 11 marca Biblioteka i Archiwum IEiAK UJ będą nieczynne do odwołania

**

Prof. dr hab. Dariusz Czaja

Komunikat nr 1, 16 marca

Komunikat nr 2, 26 marca

Profesor Dariusz Czaja zwraca się z prośbą do wszystkich słuchaczy wykładu "Wstęp do teorii obrazu" o potwierdzenie pocztą elektroniczną uczestnictwa w wirtualnym spotkaniu, które odbyło się 31 marca (9.30-11.00) oraz zgłoszenie ewentualnych problemów technicznych.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Internetowa Rekrutacja Kandydatów
irk.uj.edu.pl

Dział Rekrutcji UJ
rekrutacja.uj.edu.pl

Opłaty za studia

Na podstawie Zarządzenia nr 29 Rektora UJ z 16 marca 2020 roku terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne upływające w marcu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku - terminy mogą ulec kolejnemu przedłużeniu w przypadku przedłużenia okresu zawieszenia kształcenia.

USOSweb

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31.05.2020 r. bez konieczności ich elektronicznego przedłużania. Przepis ten dotyczy wszystkich legitymacji studenckich, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze 2019/2020.

**

Zgodnie z Zarządzeniem nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30.09.2019 r. Studenci UJ byli zobowiązani do złożenia deklaracji przedmiotów do 12 marca 2020 r. zawierającej przedmioty realizowane w semestrze letnim 2019/2020. Złożenie deklaracji przedmiotów należy do obowiązków Studenta UJ określonych przez „Regulamin studiów” i jej niezłożenie skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Rejestracja na kursy odbywające się w drugim semestrze
Otwarcie rejestracji: 14 lutego, 20.00
Zamknięcie rejestracji: 2 marca, 20.00

Podpięcie przedmiotów i złożenie deklaracji wyboru
Zgodnie z zarządzeniem nr 72 Rektora UJ z 30 września 2019 roku student ma obowiązek sprawdzić w USOSweb poprawność podpięcia wszystkich deklarowanych przedmiotów, a następnie złożyć elektroniczne deklarację wyboru przedmiotów. Studenci zobowiązani  są do złożenia w USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w semestrze letnim nie później niż do dnia 12 marca. Złożenie deklaracji wyboru przedmiotów następuje za pomocą przycisku „złóż deklarację”.

Dyrekcja IEiAK UJ informuje, że następujące kursy fakultatywne nie zostaną uruchomione w II semestrze roku 2019/2020:
• "Antropologia pamięci" - prowadzący: dr. hab. Patrycja Trzeszczyńska
• "Culture and Identity - Ethnographic Stories about Polish Highlanders" - prowadzący: dr Stanisława Trebunia-Staszel
Uprzejmie prosimy o rejestrację na inne dostępne kursy fakultatywne organizowane przez IEiAK UJ.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ

Instytutowe warsztaty metodologiczne dla doktorantów odbędą się w dn. 22.04.2020 (wtorek), prowadzący: prof. dr hab. Janusz Barański.

Szkolenie BHK

Uruchomiono zapisy na drugi termin szkolenia BHK. Informacje dotyczące możliwości uzupełnienia zaległego z semestru zimowego „Szkolenia BHK” oraz wszelkie terminy związane ze szkoleniem zamieszczone są na stronie www.ibhp.uj.edu.pl

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie - termin zapisów upływa 30 kwietnia 2020 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:

1. Zalogować się na stronę: https://pegaz.uj.edu.pl

2. Przeszukać kursy wpisując "bhp". Wybrać kurs "Dodatkowe szkolenie BHK-1 2019/2020” - link do kursu https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=425893

4. Pojawi się komunikat "Zapisz mnie".

5. Zaakceptować wpis.

6. Otwiera się strona kursu.

7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę "Uczestnicy" i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.

8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – uzyskanie 10 punktów jest warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia.

9. "Informacja o uczestniku" jest sprawdzana przez prowadzącego. Każda osoba (po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce "oceny".

Planowany termin szkolenia: od 13 maja 2020 r. do 2 czerwca 2020 r.

Opłaty za studia

Dział Finansowy informuje, że wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy bezprowizyjnie realizowane są tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. ul. Kilińskiego 2 - godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9.00-17.00.

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl