Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

Historia

Biblioteka istnieje od 1926 r. (początkowo jako część Studium Słowiańskiego, od 1926 r. Zakładu Etnografii UJ) składa się z wielu bezcennych dzieł datowanych od 2 poł. XVIII wieku do współczesności. Księgozbiór powstawał przez dziesiątki lat bazując na licznych darach instytucjonalnych (m.in. Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, Polskiego Towarzystwa Etnologicznego we Lwowie, Akademii Umiejętności w Krakowie, Biblioteki Słowiańskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze czy Funduszu Kultury Narodowej w Warszawie z biblioteki prof. Łosia) oraz prywatnych darów i spuścizn (m.in. biblioteka prof. K.Moszyńskiego- założyciela Zakładu Etnografii przy Studium Słowiańskim, prof. Kazimierza Nitscha, prof. S.Ciszewskiego- założyciela pierwszej katedry etnologii w Polsce, we Lwowie). Dzieła pochodzące z pierwszych dziesięcioleci XX w. stanowią unikatowy zbiór dokumentujący kształtowanie etnologii i antropologii kulturowej jako dyscypliny nauki oraz dyscypliny akademickiej. Tematyka gromadzonych zbiorów jest różnorodna i obejmuje wydawnictwa z zakresu etnologii (wcześniej etnografii) polskiej, europejskiej – szczególnie Słowian oraz pozaeuropejskiej antropologii, a także z innych dyscyplin humanistycznych.

W ciągu niemal wieku swojej działalności Biblioteka gromadziła zbiory, poszerzając swój profil o szeroko rozumianą humanistykę, ale takze otworzyła się na czytających poprzez regularne spotkania z autorami i autorkami. Zbiory obejmują ponad 27 000 woluminów.

Katalogi

Katalog kartkowy
1. Alfabetyczny książek i czasopism, zawierający całość zbiorów biblioteki do 2022 roku
2. Rzeczowy ETNOGRAFIA
3. Systematyczny UKD

Katalog komputerowy
Wszystkie nabytki od 2022 są dostępne wyłącznie w katalogu komputerowym.