Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej

Realizowane projekty

2022-2023 Modernizacja systemu informacji o źródłach z dziedziny etnologii i antropologii kulturowej (MiniGRANT POB Heritage, edycja specjalna: Humanistyka Cyfrowa)

2020 Konserwacja wraz z digitalizacją szklanych negatywów autorstwa Kazimierza Moszyńskiego

2014-2015 Utrzymanie i poszerzenie naukowej bazy danych Archiwum cyfrowe zbiorów etnograficznych IEiAK UJ

2009 WRBW nr WH-414/2009/19 - PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat

2008-2009 Program NOVUM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Dofinansowanie zakupu pudeł bezkwasowych i regałów jezdnych na zbiory archiwalne i biblioteczne

2008 WRBW nr WH-414/2008/10 - PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat

2007 Decyzja MNiSW nr 158/05/E-338/S/2007-1 - Zakup aparatury naukowo-badawczej - Modernizacja Pracowni Dokumentacji i Informacji Etnograficznej

2007 WRBW nr WH-414/2007/6 - PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat

2006 WRBW nr WH-414/2006/8 - PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat

2005 CRBW nr DBN-414/CRBW/III-22/2005 - PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat

2004 Program MILAB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Adaptacja, modernizacja i wyposażenie pracownii naukowej

2002-2005 Grant 2H01 H005 22 - Komputerowy system ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat - kontynuacja

1998-2000 KBN nr 1 H01G 010 15 - System ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat

1997-1999 KBN Nr 2336/IA/158/97 - Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury naukowej - Rozbudowa i udostępnianie bazy danych PROKES dot. kultury ludowej Karpat

1992-1995 KBN PB 1203/P1/92/02 nr 1 1246 91 02 - Prokes – baza danych o źródłach dotyczących kultury ludowej Karpat

1990-1991 Ministerstwo Edukacji i Nauki nr 11/90, kontynuacja nr ES 2/91 - Baza danych o źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat 

1989-1991 Polska Komisja do Badań Kultury Ludowej w Karpatach w ramach Komitetu Nauk Etnologicznych PAN projekt badawczy Wybrane dziedziny kultury ludowej Karpat i Bałkanów. Archiwum źródeł dotyczących Karpat Polskich. Komputerowa baza danych (kontynuacja)

1983-1988 Polska Komisja do Badań Kultury Ludowej w Karpatach w ramach Komitetu Nauk Etnologicznych PAN - projekt badawczy Wybrane dziedziny kultury ludowej Karpat i Bałkanów. Archiwum źródeł dotyczących Karpat Polskich. Komputerowa baza danych