mgr Filip Skowron

Współpracownik Sekcji Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie

E-mail
filip.skowron@uj.edu.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Filologia polska (specjalność: komparatystyka)
Etnologia

Zainteresowania badawcze

Muzeologia (visitor studies)
Antropologia sztuki
Antropologia literacka
Twórczy wymiar praktyk kulturowych
Współczesne inspiracje gnozą i gnostycyzmem