Czym właściwie jest etnologia / antropologia kulturowa?

"Etnologia polega na dziwieniu się, na zdumieniu, na tym żeby zobaczyć, że zwykłe czynności codzienne nie są oczywiste." (L. Stomma, Dyskusja, "Rocznik Muzealny" tom IV, Włocławek 1991, s.307)

"Człowiek, który posługuje się danym językiem od urodzenia, zwykle nie potrafi wyjaśnić jego reguł gramatycznych. Na tej samej zasadzie tym, którzy są najbardziej "biegli", jeśli chodzi o rytuały, zwyczaje i tradycje danej kultury, przeważnie brakuje dystansu, nieodzownego, aby w zrozumiały sposób objaśnić "gramatykę" tych procedur. I po to właśnie mamy antropologów." (K. Fox, Przejrzeć Anglików: ukryte zasady angielskiego zachowania, Warszawa 2007, s.9)