Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, prof. UJ

dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, prof. UJ

Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

Kierownik Podyplomowego Studium Muzeologicznego

Katedra Dziedzictwa i Teorii Muzealnictwa

Telefon: 12 663 14 86

E-mail: s.trebunia-staszel@uj.edu.pl

 

Etnolog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Zajmuje się etnografią Polski i Karpat. Interesują ją zwłaszcza współczesne procesy odnawiania i budowania wspólnot lokalnych i regionalnych oraz związane z nimi strategie tożsamościowe. Przedmiotem jej badań są tradycyjne formy kulturowe ujmowane w kontekście współczesnych praktyk kulturowych, jak np.: moda w strojach regionalnych, folklor widowiskowy, turystyka kulturowa, ruch regionalny. Prowadziła badania m.in. w Rumunii (Maramures) i na pograniczu polsko-słowackim.

Ostatnio jej zainteresowania badawcze koncentrują się na antropologii i etnologii w Trzeciej Rzeszy oraz badaniach rasowych prowadzonych przez nazistowskich badaczy na Podhalu w czasie II wojny światowej. W latach 2014-2016 kierowała projektem badawczym NCN: Górale Podhalańscy w nazistowskich koncepcjach narodowościowych i etnopolityce w świetle dokumentów Sektion Rassen- und Volkstumsforschung IDO.

Prowadzi kursy z zakresu teorii i praktyki muzealnej, sztuki ludowej oraz metodyki badań etnograficznych. Jest autorką wielu artykułów oraz kilku książek oraz redaktorem naczelnym Zeszytów Naukowych UJ „Prace Etnograficzne” oraz „Almanachu Nowotarskiego”

 1. Górale Podhalańscy w nazistowskich koncepcjach narodowościowych i etnopolityce w świetle dokumentów Sektion Rassen-und Volkstumsforschung działającej w ramach Institut für Deutsche Ostarbeit, 2014-2016, grant zespołowy: Narodowe Centrum Nauki, OPUS 5, nr UMO-2013/09/B/HS3/03574, kierownik projektu
 2. Opracowanie materiałów etnograficznych dotyczących Podhala ze zbiorów Institut für Deutsche Ostarbeit, 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N/N109/214835, główny wykonawca
 3. Tradycje kultury karpackiej we współczesnych modelach tożsamości lokalnej. Przykład  Polski i Rumunii – badania porównawcze, 2002-2004, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2 HO1H 028 22, główny wykonawca
 4. System ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat, 2002-2004, Komitet Badań Naukowych, 2H01H 005 22, wykonawca
 5. Transgraniczna podróż z Nowego Targu do Kieżmarku śladami stroju ludowego 2010-2012. Projekt polsko-słowacki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”, wykonawca
 6. Słownik terminologiczny polskich strojów ludowych. Publikacja książki oraz upowszechnienie wyników w Internecie na platformie strojeludowe.net – 2018-2023. Projekt NPRH - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Kierownik projektu – dr hab. Mariola Tymochowicz,
 7. Zwyczaje rodzinne na pograniczu polsko-słowackim. Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A, Polska–Słowacja 2014–2020.
 8.  Podhalanie. Wokół tożsamości – projekt wystawienniczy realizowany w ramach  Międzynarodowego Programu „Człowiek i Biosfera” (Man and Biosphere, UNESCO), Tatrzański Park Narodowy 2019-2021
 9. Karpaty – mity, symbolizacje, tożsamości, rewitalizacje. Członek Zespołu Wykonawczego Pob Heritage UJ. Kierownik projektu -  dr hab. Helena Duć-Fajfer, 2022.

 

2001-2002 Uniwersytet Kopenhaski. Instytut Archeologii i Etnologii. Roczny pobyt studyjny. Staż w Instytucie zakończony seminarium zatytułowanym The Invention of  Tradition in Poland. Regional identity in Podhale region.

2005 Uniwersytet w Bukareszcie. Miesięczny staż studyjny w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Akademickiej CEEPUS.

2005 Uniwersytet Babes-Bolay w Cluj Napoca. Tygodniowy pobyt studyjny w  ramach wymiany bezpośredniej.

2005 Uniwersytet A. Komeńskiego w Bratysławie. Tygodniowy pobyt studyjny w ramach wymiany bezpośredniej.

2002 The University of Michigan, CREES (The Center for Russian and East European Studies). W ramach projektu „The History and Culture of  Poland"  wykład dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Michigan: Some aspects of contemporary Górale culture in the Podhale region.

2002-2004 Uniwersytet Babes-Bolay i Uniwersytet w Baia Mare (Rumunia). Współpraca z rumuńskimi etnografami podczas badań terenowych w Maramures w ramach grantu nr 2 H01H 2822 Tradycje kultury karpackiej we współczesnych modelach tożsamości lokalnej. Przykład Polski i Rumunii – badania porównawcze.

2008 Uniwersytet w Zagrzebiu. Wykłady w ramach Szkoły Letniej: Cultural tourism and local form of auto-presentation. The example of Polish Górale from the Tatra Mountains.

Opracowania zwarte, książki:

 1. 2019: „Lud zdolny do życia”. Górale podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta, seria: „Biblioteka Kontekstów”, t. 2, Warszawa 2019, Wydawnictwo: Instytut Sztuki PAN: ISBN 978-83-65630-85-8; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE: ISBN 978-83-65631-21-3
 2. 2022: Podhalanie. Wokół tożsamości, [współautor A. Gąsienica-Giewont] seria „Archiwum Etnograficzne” PTL,  Zakopane - Wrocław 2022,
 3. 2021: Rodzinne zwyczaje i obrzędy mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego: Nowy Targ – Kieżmark, Rodinné zvyky a obrady obywatelov polsko-slovenského pograničia, Nowy Targ – Kežmarok [współautor Erica Cintulová], Nowy Targ 2021,
 4. 2020: Górale Podhalańscy, t. VII, seria: Krakowiacy, Lachy, Górale. Stroje wsi małopolskiej, red. M. Brylak-Załuska, Nowy Sącz: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, 2020, 
 5. 2015: Strój podhalański [współautorzy Fiedler Katarzyna, Etynkowka Agnieszka, Etynkowski Mateusz]red. naukowy zesz. M. Tymochowicz, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 46, cz. V. Małopolska, zeszyt 18. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
 6. 2012: Z Nowego Targu do Kieżmarku. Stroje ludowe pogranicza polsko-słowackiego, [współautor: Ján Olejnik], Nowy Targ: Burmistrz Miasta Nowy Targ,
 7. 2011: Strój Górali Podhalańskich. The dress of Podhale Highlanders. red. M. Maj, seria: “Stroje ludowe Karpat polskich”, t. IV. Kraków: Fundacja Braci Golec,
 8. 2010: Śladami podhalańskiej mody, Kościelisko: Podhalańska Oficyna Wydawnicza, wydanie II uzupełnione i poprawione, (wydanie pierwsze 2007, ss. 224).

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH, ERIH PLUS)

 1. 2022: Between Words and Silence: Ethical challenges in researching memory conflicts in digital era, co-author: M. Golonka-Czajkowska “Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research”, vol, 14 No.2 (2022), “Digital Heritage in Cultural Conflicts), p. 107-132, https://cultureunbound.ep.liu.se/issue/view/394
 2. 2020: Muzeum jako laboratorium dziedzictwa, „Journal of Urban Ethnology”, nr 17:2020, s.   307-319, 40 pkt
 3. 2018: Muzeum Tatrzańskie jako laboratorium dziedzictwa, „Journal of Urban Ethnology” nr 16, s. 217-231
 4. 2018: War and Science. A Few Thoughts on the Research of the Institut für Deutsche Ostarbeit in occupied Poland. A case of Podhale region, “Prace Etnograficzne” t. 46, z. 2. 5
 5. .2017: «To jest Wojewuctwo Floryda – tam nima nigdy zimy, ani śniegu». Wędrówki Podhalan za Wielką Wodę, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, R. LXXI, nr 1-2 (316-317), s. 184-190
 6. 2016: Ethnological Studies at the Institut für Deutsche Ostarbeit in the Light of New Sources, “Anthropos” 111.2016: 1–12, p. 9-22.
 7. 2016: Wizja góralszczyzny w świetle niemieckich planów ekspozycyjnych w Muzeum Tatrzańskim, „Prace Etnograficzne”, t. 44, z. 4, s. 271-291
 8. 2015: O Tadeuszu Kantorze, etnograficznym rysowniku i o zachowanych fotografiach z Wielopola Skrzyńskiego w zbiorach IDO, [współautor Maj Małgorzata], „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, R. LXIX, nr 1-2 (308-309), s. 81-87
 9. 2013: Pamięć i dokument, [współautor Maj Małgorzata], „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, R. LXVII, nr 1 (300), s. 122-140.
 10. 2011: Rasse und Kultur, [współautor M. Maj] „Anthropos”, 106.2011, s. 547-561
 11. 2010: Współczesne życie folkloru. Przykład Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 11, z. 13, ZNUJ, s. 223-243

Artykuły naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych oraz rozdziały w monografiach zbiorowych

 1. 2020: Strój , który łączy i dzieli: transpozycje i rekonstrukcje w stroju podhalańskim w kontekście procesów tożsamościowych, w: (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalne. Seria: APSL. Zeszyt Specjalny, red. A. W. Brzezińska, M. Tymochowicz, Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 301-314,
 2. 2020: Wojna odebrała im radość. Mieszkańcy Szaflar w świetle materiałów etnograficznych niemieckiej badaczki Ingeborg Sydow, „Almanach Nowotarski”, R. 24:2020, wyd. Podhalańskie Towarzystwo przyjaciół nauk w Nowym Targu, s. 127-139,
 3. 2019: Związek Podhalan ma 100 lat! Kilka uwag na temat podhalańskiego ruchuregionalnego i jego roli w aktywizacji społeczno-kulturowej lokalnych wspólnot, „Almanach Nowotarski”, nr 23:2019,
 4. 2019: „Evoked from memory”. The war and the German racial research in the accounts of the Podhale Inhabitants, in: Anthropology and Ethnology during World War II. The Aktivity of Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit in the Light of New Source Materials, ed. M. Maj, M. Brocki, S. Trebunia-Staszel, series: Jagiellonian Studies in Cultural Anthropology, Kraków: Jagiellonian University Press, p. 225-246.
 5. 2019: The Activity of the Ethnology Department of the Race and the Ethnicity Studies Section In the Light of New Source Materials, in: Anthropology and Ethnology during World War II. The Aktivity of Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit in the Light of New Source Materials, [co-author Maj Małgorzata], ed. M. Maj, M. Brocki, S. Trebunia-Staszel, series: Jagiellonian Studies in Cultural Anthropology, Kraków: Jagiellonian University Press, 2019, p. 119-168
 6. 2018: «I w chłopskiej piersi Polska chce być». Idea Niepodległej w podhalańskim ruchu regionalnym, „Almanach Nowotarski” nr 22, s. 155-168.
 7. 2017: Naród – rasa – kultura. Nazistowskie badania rasowe i etnograficzne na Podhalu, w: Kolokwia Antropologiczne II, red. J. Jasionowska, K. Kaniowska, Warszawa: Polski Instytut Antropologii, Oficyna Naukowa, s. 53-91.
 8. 2016: Puls tradycji we współczesnej kulturze. Podhalańska transpozycja, w: Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim, red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, Łódź 2016, s. 138-169.
 9. 2015: „Wywołane z pamięci”. Wojna i niemieckie badania rasowe w relacjach mieszkańców Podhala, w: Antropologia i etnologia w czasie wojny. Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944 w świetle nowych dokumentów”, red. M. Maj, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 191-208
 10. 2015: Działalność Referatu Etnologii Sekcji Radowo-Ludoznawczej w świetle nowych materiałów źródłowych, [współautor Maj Małgorzata],w: Antropologia i etnologia w czasie wojny. Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944 w świetle nowych dokumentów, red. M. Maj, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 103-144.
 11. 2014: Poeta i działacz społeczny. Rola Kazimierza Przerwy-Tetmajera w kształtowaniu podstaw ideowych podhalańskiego regionalizmu, „Pamiętnik PTT”. t. 23, s. 79-88.
 12. 2014: Oskar Kolberg i jego podhalańskie materiały. Słów kilka o wybitnym badaczu folkloru w 200. rocznicę jego urodzin, „Almanach Nowotarski”, nr 18, s. 151- 160.
 13. 2013: Władysław Trebunia-Tutka. Artysta zanurzony w góralskim świecie, „Twórczość Ludowa”, nr 3-4, s. 12-17.
 14. 2014: Kultura ludowa nieutracona. Oblicza współczesnej kultury regionalnej Podhala, w: Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki, red. B. Fatyga, Ryszard Michalski, Warszawa 2014: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, s. 251-288.
 15. 2013: Podhalańskie elegantki i miejscowi kreatorzy mody, w: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. A. Brzezińska, M. Tymochowicz, seria „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 119-130
 16. 2013: The chic ladies of Podhale and local fashion designers, in: Folk Dress as a cultural phenomenon, ed. A. Brzezińska, M. Tymochowicz, Wrocław: Polish Ethnological Society, p. 119-130.
 17. 2013: Matka Boska Ludźmierska w historii Związku Podhalan, w: Maryja w wierze Kościoła i życiu narodu, red. P. Dobrzyński, A. Mlekodaj, Ludźmierz: Sanktuarium NMP, s. 137-161.
 18. 2012: «Kraina bogata w piękno…» O atrakcji turystycznej Podhala, w: Szlakiem karpackich tradycji ludowych. red. B. Lewandowska, Kraków: Musica Iagiellonica UJ, s. 146-156.
 19. 2010: Niemieckie badania rasowe i ludoznawcze na Podhalu w czasie II wojny światowej, „Almanach Nowotarski”, nr 14, s. 135-142.
 20. 2009: Linking Tradition and the Present Day. Contemporary Costume of Polish Highlanders from the Tatra Mountains, „Alimori”. Romanian Journal of Ethnology and Anthropology, nr.1, p. 65-79
 21. 2007: Niezwykły czas zaślubin. Obrzędowość weselna na Podhalu w świetle XIX wiecznych źródeł, „Almanach Nowotarski”, nr 11, s.146-156.
 22. Obraz i funkcje folkloru na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, w: Folklor sceniczny. Źródła i ich opracowanie, red. J. Buczulska, Zakopane: Europejska Fundacja Kultury i Turystyki, (bdw.), s. 23-38.
 23. 2006: Górale podhalańscy wobec turystów. Promowanie walorów etnograficznych Podhala, w: Tradičná kultúra, turizmus a rozvoj regiónov, ed. J. Čukan, A. Gažiová, I. Šusteková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2006, s. 365-372.
 24. 2005: O nowotarskich i zakopiańskich góralach. Rzut oka na dawne czasy, „Almanach Nowotarski” nr 9, Nowy Targ, s. 146-152.
 25. 2004: Traditia populara in vita contemporana a muntenilor polonezi din zona Podhale, “Memoria Ethnologica”, An IV, nr 10:2004, Baia Mare, s. 24-27.
 26. 2004: Traditia populara in vita contemporana a muntenilor polonezi din zona Podhale, “Memoria Ethnologica”, An IV, nr 11-13:2004, Baia Mare, s. 13-17.
 27. 2002: Śladami góralskiej mody, „Wierchy” R.68, (wyd. Kraków 2003), s. 117-135.
 28. 2002: Strój jako symbol regionalnej tożsamości. „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny”, t. IV, Kraków, s. 137-152.

Redakcje

 1. Trebunia-Staszel Stanisława, [współredaktorzy: Maj Małgorzata, Brocki Marcin] 2019: Anthropology and Ethnology during World War II. The Aktivity of Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit in the Light of New Source Materials, series: Jagiellonian Studies in Cultural Anthropology, Kraków: Jagiellonian Univeristy Press, pp. 286.
 2. Trebunia-Staszel Stanisława [współredaktor: Lewandowska Bożena], 2011: Przekaz tradycji ludowych we współczesnej kulturze, Zakopane: Biuro Promocji Zakopanego, ss. 179.
 3. Trebunia-Staszel Stanisława [współredaktor: LewandowskaBożena], 2009: Znaczenie i funkcje festiwali folklorystycznych we współczesnej kulturze, Zakopane: Biuro Promocji Zakopanego, ss. 193.
 4. Trebunia–Staszel Stanisława [współpraca redakcyjna], 2013: Mój Festiwal. Historia we wspomnieniach jego twórców i uczestników, red. E. Matuszewska, A. Pacelt, Zakopane: Biuro Promocji Zakopanego, ss. 122.
 5. Trebunia-Staszel Stanisława [członek zespołu redakcyjnego] 2011-2018 „Almanach Nowotarski”. Wydawca: Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu.
 • „Almanach Nowotarski”: Roczniki 2017-2018 (nr 21-22) [współredaktorzy: S. Hodorowicz, M. Rak, B. Zgama].
 • „Alamanch Nowotarski”: Roczniki 2011-2016 (nr 15-20) [współredaktorzy: S. Hodorowicz, M. Jagła].
 • Trebunia-Staszel Stanisława, Słowo od redakcji, w Rocznikach 2011-2017 (nr 15-21) „Almanachu Nowotarskiego”.

 

Opracowania popularno-naukowe. Artykuły w czasopismach oraz rozdziały w opracowaniach zbiorowych

 1. Trebunia-Staszel Stanisłwa, 2018: W poetyckiej krainie tańca, w: T. Staich, Tańczągórale, Kraków: Astraia, s. 56-67.
 2. Trebunia-Staszel Stanisłwa [współautor: Maj Małgorzata] 2014: They measured us. They asked about illnesses. They examined everything, ”Science Projector”, ed. P. Żabicki, Jagiellonian Univeristy, s. 9-10.
 3. Trebunia-Staszel Stanisława, 2014: We were scared… Nazi racial examinations in memory of Polish Highlanders from Podhale region, “Proceednings of the Pacific Division of American Association for the Advancement of Science”, Volume 33, Part I, 17 June 2014, p. 116-117.
 4. Trebunia-Staszel Stanisława, 2012: Góralskie święto folkloru pod Tatrami, „Twórczość ludowa”, R.XXVIII, nr 3-4, s. 7-11
 5. Trebunia-Staszel Stanisława, 2011: Autoportret – czyli górale sami  o  sobie, „Tatry”. Kwartalnik Tatrzańskiego Parku Narodowego, nr 2 (32), s. 68-69.
 6. Trebunia-Staszel Stanisława 2007: Zwierciadło życia – czyli o góralszczyźnie Ks. Józefa Tischnera,w: Pro memoria. Ks. Józef Tischner. Filozof szczęsnych darów, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk: Instytut Kaszubski, s.175-186.
 7. Trebunia-Staszel Stanisława, 2005: Folklor ale jaki? Kilka uwag na marginesie konferencji pt. Współczesne procesy kulturowe w Europie Środkowej, „Podhalanin”, nr 1 (11), s. 16-17.
 8. Trebunia-Staszel S., 2020: Aleksandra Szurmiak-Bogucka (1928-2020). Wspomnienie, „Almanach Nowotarski”,  T. 24, 2020, wyd. Podhalańskie Towarzystwo przyjaciół nauk w Nowym Targu, s. 269-272
 9. Trebunia-Staszel S., 2020: Podhalanie. Wokół tożsamości [współautor: A. Gąsienica-Giewont], „Tatry”, nr  74:2020, s. 94-96
 10. Trebunia-Staszel Stanisława, 2012: Zofia Mieszczakowa i jej świat (wprowadzenie do tomu poezji), w: Z. Mieszczakowa, Miyłości ty moja, Wydawnictwo „Zachylina”, Rabka Zdrój, s. 5-10.
 11. Trebunia-Staszel Stanisława, 2011: Opowieści z podhalańskiej skrzyni, w: Podhale (opr.), M. Piwowarczyk, M. Skuciński, M. Wałaszek, Kraków: Główny Urząd Statystyczny w Krakowie, s.102-118.
 12. Trebunia-Staszel Stanisława, 2011: Być na topie... Współczesne oblicza mody podhalańskiej, w: „Maćkowa Perć”, nr 22:2011, s. 23-26.
 13. Trebunia-Staszel Stanisława, 2009: Naski Świat. Śpiewna opowieść o góralskim świecie, „Wierchy”, Rok LXXV, wyd. Kraków 2011, s. 304-307.
 14. Trebunia-Staszel Stanisława, 2008: Bukowina Tatrzańska. Góralskie życie. Recenzja monografii Stanisławy Górkiewicz, „Almanach Nowotarski” nr 12, s. 351-354.
 15. Trebunia-Staszel Stanisława 2007: Zwierciadło życia – czyli o góralszczyźnie Ks. Józefa Tischnera,w: Pro memoria. Ks. Józef Tischner. Filozof szczęsnych darów, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk: Instytut Kaszubski, s.175-186.
 16. Trebunia-Staszel Stanisława, 2007: Wprowadzenie, w: Z. Roj-Mrozicka, Okrusyny mojego zywobycio. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, s. 7-12.
 17. Trebunia-Staszel Stanisława, 2005: Życiem pisane oraz W kręgu rodzinnej i regionalnej tradycji (wprowadzenie do antologii poezji), w: F. Łojas-Kośla, Umiłowanie, Poronin: Urząd Gminy Poronin, s. 23-24 i 329-337.
 18. Trebunia-Staszel Stanisława, 2004: Cele i zadania podhalańskiego ruchu regionalnego, w: Idom casy za casami, red. J. Kowalczyk, Nowy Targ. Publikacja wydana z okazji 100-lecia Góralskiego Ruchu Regionalnego i 86-lecia Związku Podhalan, Nowy Targ: Zarząd Główny Związku Podhalan, s. 32-40.
 19. Trebunia-Staszel Stanisława, 2003: Pan-ii si guralii sau fascinatia Muntilor Tatra si a tarii guralior in timpul neoromantismului „Lumea Carpathica” nr2 (6):2003, Suceava, s. 5-8.

Konferencje międzynarodowe

 1. Trebunia-Staszel Stanisława, 2018: Difficult past. Nazi photographic collection of Polish Highlanders, Workshop “War, Photo Archivers and Temporalities of Cultural Heritage”, Photothek of the Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max Planck Institut, Florencja
 2. Trebunia-Staszel Stanisława, 2014: Portraits of conquered Others. Visual representations of Polish Highlanders in the light of the Nazi photographical documents, The 3rd Conference of Visual Encounters with Others “Constructing the Other through the Prism of War: Contested Images in Eastern Europe (1930s–1950s)”, Estonian Literary Museum, Tartu
 3. Trebunia-Staszel Stanisława, 2014: We were scared … Nazi racial examinations in memory of Polish Highlanders from Podhale region, Symposium within Annual Meeting of the Pacific Division of American Association for the Advancement of Science “War II Anthropology. Austrian and Germans In Poland; Japanese In Asia. Anthropological Research and the Search for Survivals”, University of California, Riverside
 4. Trebunia-Staszel Stanisława, 2015: Tradycja pod kontrolą czy ochroną? Przykład Podhala, Międzynarodowa konferencja „Dziedzictwo kulturowe Europy – mity, stereotypy, tożsamość (Polska, Rumunia, Ukraina, Białoruś)”, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 5. Trebunia-Staszel Stanisława 2014: Kobieta w tradycyjnej społeczności podhalańskiej w świetle XIX-wiecznych źródeł i opracowań etnograficznych, Międzynarodowa Konferencja w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich „Podporządkowana czy zarządzająca. Kulturowe role kobiet w społecznościach wiejskich dawniej i dziś”. Patronat naukowy Dziekan Wydziału Historycznego UJ, Zakopane
 6. Trebunia-Staszel Stanisława, 2013: «Pasterstwo to fundament podhalańskiej tożsamości…». Pasterstwo w kulturze Podhala, Konferencja w ramach międzynarodowych warsztatów CANEPAL „Culture and nature. The European Heritage of Steep farming and Pastoral Life”, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
 7. Trebunia-Staszel Stanisława, 2013: Traditional handicraft based on sheep farming in the Podhale region. Past and Present, International Workshops: “Traditional Handicraft based on Raw materials from Sheep and Goats. Traditional Technologies”, University of the Aegean, Ateny
 8. Trebunia-Staszel Stanisława, 2012: Memory of the Germans anthropological and racial research among Polish Highlanders during WWII, International Conference: “Regions of Memory. European Network Remembrance and Solidarity”, Warszawa
 9. Trebunia-Staszel Stanisława, 2010: Quo vadis Podhale? Podhale region (Tatra Mountians) in the face of development of tourist industry. Problems, opportunities and threats. Forum Carpaticum “Integrating Nature and Society Towards Sustainability”, Kraków
 10. Trebunia-Staszel Stanisława, 2010: Przekroczyć granicę. Polsko-słowackie relacje na przykładzie wybranych zagadnień z przeszłej i współczesnej kultury Podhala, Spiszu i Orawy, Polsko-słowacka konferencja „Transgraniczny dialog kulturowy w debacie. Nasze pogranicze - nasza wspólnota”, Biblioteka Miejska w Limanowej
 11. Trebunia-Staszel Stanisława 2008: Cultural Tourism and Local Forms of autopresentation. The Example of Polish Górale, Seminar “Anthropology of Tourism”, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Univeristy of Zagreb
 12. Trebunia-Staszel Stanisława 2008: Zakopiański festiwal w krajobrazie kulturowym Podhala, Międzynarodowa konferencja w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem „Rola festiwali folklorystycznych we współczesnym świecie”. Patronat naukowy Dziekan Wydziału Historycznego UJ, Zakopane
 13. Trebunia-Staszel Stanisława, 2007: Being engaged while keeping distance? Public role of ethnology in Poland, International Conference “Curriculum of Cultural and Social Anthropology”, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Zagreb
 14. Trebunia-Staszel Stanisława, 2007: Obraz folkloru na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, Międzynarodowa konferencja „Folklor widowiskowy. Między źródłem a wizją artystyczną”, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie
 15. Trebunia-Staszel Stanisława, 2006: Folk costume in the Tatra Mountains region. International Symposium “Ways of Saving and Capitalization of the Rural Heritage, Surdesti
 16. Trebunia-Staszel Stanisława, 2005: Strój górali podhalańskich – jego społeczne funkcje w drugiej połowie XX w., Seminár Etnológ a múzeum „Etnokulturna funkcia odevu a textilii v 2. polovici 20. storočia, Liptovskŷ Mikuláš

 Konferencje krajowe

 1. Trebunia-Staszel Stanisława, 2018: Kultura z ducha wolności, Ogólnopolska konferencja „Wolność wartości. Wartość wolności: Aksjologia współczesności”, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ
 2. Trebunia-Staszel Stanisława, 2018: Czy to się jeszcze opłaca? Oblicza współczesnego pasterstwa na Podhalu. Między dziedzictwem a tradycją, Ogólnopolska konferencja PTL „Etnografie Współczesności. Obszary. Metody. Perspektywy”, Łódź
 3. Trebunia-Staszel Stanisława, 2017: Działalność SRV – IDO. Nauka czy pseudonauka, Ogólnopolska konferencja „Na piedestałach totalitaryzmu i demokracji. Nauka a państwo w czasie II wojny światowej. Wzajemne relacje i odniesienia”, Muzeum Armii Krajowej, Kraków
 4. Trebunia-Staszel Stanisława, 2017: Muzeum regionalne jako przestrzeń praktyk tożsamościowych. Perspektywy, pułapki, zagrożenia, Ogólnopolska konferencja naukowa PTL „Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a metodą”, Gniewino
 5. Trebunia-Staszel Stanisława, 2016: To jest wojewuctwo Floryda – tam nima nigdy zimy, ani śniegu. Wędrówki Podhalan – między rodzinną ziemią, a wielką Ameryką, Jubileuszowa konferencja z okazji 90-lecia krakowskiej etnologii „Wędrujące kultury. Stare topografie, nowe przemieszczenia”, Kraków
 6. Trebunia-Staszel Stanisława, 2016: Obraz Szaflar w świetle dokumentacji SRV IDO. Panel dyskusyjny w ramach finisażu wystawy „pany chłopy chłopy pany”. Miasteczko Galicyjskie, Nowy Sącz
 7. Trebunia-Staszel Stanisława, 2016: Bój o parzenice i dziewięciorniki. Od tradycji ludowej do supermarketu kultury, Ogólnopolska konferencja naukowa PTL „Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy”, Wrocław
 8. Trebunia-Staszel Stanisława,2016: „To taka Gaździna Podhalańska” - kult Matki Bożej Ludźmierskiej na Podhalu, Colloquia Ethnologica „Zrozumieć religijność Polaków. Konteksty etnograficzne”, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń
 9. Trebunia-Staszel Stanisława, 2016: Edukacja regionalna. Czy i komu dziś jest potrzebna? Małopolska konferencja „Edukacja regionalna drogą kształcenia ku wartościom, Bukowiańskie Centrum Kultury”, Bukowina Tatrzańska
 10. Trebunia-Staszel Stanisława, 2016: Pieśń tożsamości. Księdza Tischnera opowieść o wolności i odpowiedzialności, II Kongres Kultur Regionów, Nowy Sącz
 11. Trebunia-Staszel Stanisława, 2015: Piękny, niepowtarzalny, ale pracochłonny i drogi. Haft ręczny wobec technik komputerowych – przykład Podhala, II Seminarium w ramach projektu: Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie „Problematyka badań nad strojami ludowymi. Tradycyjne rękodzieło”, Muzeum Etnograficzne, Wrocław
 12. Trebunia-Staszel Stanisława, 2015: Górale Podhalańscy w niemieckich tekstach propagandowych oraz opracowaniach pracowników Sektion Rassen- und Volkstumsforschung IDO, Interdyscyplinarne Seminarium podsumowujące wyniki prac badawczych realizowanych w ramach projektu: Górale Podhalańscy w nazistowskich koncepcjach narodowościowych i etnopolityce w świetle dokumentów Sektion Rassen- und Volkstumsforchung IDO, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków
 13. Trebunia-Staszel Stanisława, 2014: W zwierciadle tradycyjnego stroju. Podhalańskie elegantki, Ogólnopolska konferencja „Nowe czytanie tradycji w Roku Kolbergowskim”, Uniwersytet Łódzki
 14. Trebunia-Staszel Stanisława 2013: Kultura góralska w horyzoncie wolności, Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkół Tischnerowskich, Łopuszna
 15. Trebunia-Staszel Stanisława 2012: Z Waszyngtonu do Krakowa. Powojenne losy materiałów antropologicznych zgromadzonych na terenie GG przez Institut für Deutsche Ostarbeit, Ogólnopolska konferencja „Zagarnięte – ukryte – poszukiwane –odzyskane”, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliotecznych Uniwersytet Warszawski
 16. Trebunia-Staszel Stanisława, 2012: Współczesne oblicza mody podhalańskiej, I Seminarium w ramach projektu: Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie „Problematyka badań nad strojami ludowymi”, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin
 17. Trebunia-Staszel Stanisława, 2011: Współczesna wieś marmaroska w Rumunii wobec ruchu turystycznego, Seminarium etnomuzykologiczne: Szlakiem karpackich tradycji ludowych, Instytut Muzykologii UJ, Kraków
 18. Trebunia-Staszel Stanisława, 2011: Życie codzienne na okupowanym Podhalu w świetle wspomnień jego mieszkańców. Konferencja: Zakopiańczycy – w poszukiwaniu tożsamości, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane
 19. Trebunia-Staszel Stanisława, 2010: „Góral-burger” – czyli góralszczyzna na sprzedaż. Tożsamość regionalna mieszkańców Podhala w konfrontacji z masową turystyką, Ogólnopolska konferencja „Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości”, Instytut Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 20. Trebunia-Staszel Stanisława 2010: Strój podhalański. Współczesne konteksty jego funkcjonowania. Seminarium „Strój ludowy – relikt czy żywa wartość”, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie
 21. Trebunia-Staszel Stanisława, 2009: Od zbiorowego uniesienia do narodowej wspólnoty, Ogólnopolska konferencja z okazji 105. rocznicy podhalańskiego ruchu regionalnego „Górale w walce o niepodległość”, Związek Podhalan, Polskie Towarzystwo Historyczne, Nowy Targ
 22. Trebunia-Staszel Stanisława, 2007: Podhalański ruch regionalny a współczesna kultura regionu. Konferencja regionalna „Regionalizm, lokalizm: przegląd problematyki”, Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie
 23. Trebunia-Staszel Stanisława 2007: W zwierciadle tradycji. Symbolika obrzędów rodzinnych. Seminarium krajowe w ramach projektu CULT-RURAL, Muzeum Kresów w Lubaczowie
 24. Trebunia-Staszel Stanisława [współautor: Maj Małgorzata], 2008: Maramuresz w badaniach krakowskich etnografów 2002-2007, Ogólnopolska sesja w ramach Festiwalu Kultury Rumuńskiej w Krakowie, „Rumunia – naddunajskie bogactwo”, Kraków
 25. Trebunia-Staszel Stanisława, 2004: Góralszczyzna od święta i na co dzień, Seminarium polsko-rumuńskie w ramach projektu Tradycje kultury karpackiej we współczesnych modelach tożsamości lokalnej. Przykład Polski i Rumunii – badania porównawcze, Kraków – Zakopane