Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Anna Szołucha

dr hab. Anna Szołucha

Katedra Antropologii Społeczno-Kulturowej

E-mail: anna.szolucha@uj.edu.pl

www.annaszolucha.com

www.aries-project.com

https://jagiellonian.academia.edu

 

Studiowała stosunki międzynarodowe i politologię w St Andrews i Toronto. W roku 2009 otrzymała tytuł magistra na Uniwersytecie St Andrews w Szkocji, a w 2015 – tytuł doktora na National University of Ireland w Maynooth. Jej praca doktorska dotyczyła demokracji bezpośredniej w ruchu Occupy w Irlandii i San Francisco Bay Area w USA. Następnie dr Szołucha otrzymała stypendium Marii Skłodowskiej-Curie oraz pracowała jako część projektu o egalitaryzmie finansowanego z grantu ERC-Advanced Grant na Wydziale Antropologii Społecznej Uniwersytetu w Bergen w Norwegii. Przed dołączeniem do Zespołu IEiAK UJ pracowała na Northumbria University w Newcastle i prowadziła badania dotyczące społecznych efektów poszukiwań gazu ziemnego jako część brytyjskiego konsorcjum Unconventional Hydrocarbons in the UK Energy System. Obecnie kieruje projektem o społecznych aspektach eksploracji kosmosu.

  • antropologia kosmiczna
  • antropologia energii
  • surowce naturalne
  • nauka i technologia
  • ruchy społeczne
  • demokracja

2021-2026 „Technologie kosmiczne, surowce i społeczności ‘multiplanetarne: Eksploracja kosmosu i wyobrażenia życia w klimatycznie zmieniającym się świecie”. Uniwersytet Jagielloński. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki.

2018-2020 “The social construction of unconventional gas extraction: Towards a greater understanding of socio-economic impact of unconventional gas development”. Northumbria University w Newcastle. Finansowanie: Natural Environment Research Council i Economic and Social Research Council.

2015-2019 “Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons”. University of Bergen. Finansowanie: ERC Advanced grant.

2015-2017 “Repower democracy: How grassroots energy initiatives are changing the face of democracy in Europe”. University of Bergen. Finansowanie: Stypendium Marii Skłodowskiej-Curie, Horyzont 2020.

2021. “Space exploration and the imaginaries of living in a climate-changing world.” GLEX 2021 conference proceedings, IAF Global Space Exploration Conference 2021, St. Petersburg, Russian Federation.

2021. “Watching fracking: Public engagement in postindustrial Britain.” American Ethnologist.

2021. Gaz łupkowy w Polsce: Historia, magia, protest. Warszawa: PWN.

2021 “Futures of Fracking and the Everyday: Hydrocarbon Infrastructures, Unruly Materialities and Conspiracies.” Ethnos. Journal of Anthropology.

2021. Shale Gas Developments in England: Social impacts and comparisons. ISBN 978-83-962534-0-8

2020 “Shale Gas Development and Community Distress: Evidence from England.” International Journal of Environmental Research and Public Health 17(14), 5069. [współautor z Feizel Aryee, Paul Stretesky, Damien Short, Michael A. Long, Liesel Ritchie i Duane Gill]

2019 “A social take on unconventional resources: Materiality, alienation and the making of shale gas in Poland and the United Kingdom.” Energy Research & Social Science 57: 101254.

2019 “Fracking Lancashire: the planning process, social harm and collective trauma.” Geoforum 98: 264-276 [wsółautor z Damien Short].

2018 “Anticipating fracking: Shale gas developments and the politics of time in Lancashire, UK.” The Extractive Industries and Society 5(3): 348-355.

2018 Energy, Resource Extraction and Society: Impacts and Contested Futures. London and New York: Routledge [edited collection].

2018 “Introduction: Conceptualising energy impacts and contested energy futures.” In Energy, Resource Extraction and Society: Impacts and Contested Futures, edited by Anna Szolucha. London and New York: Routledge.

2018 “Conclusion: Resource extraction, energy impacts and openings for change.” In Energy, Resource Extraction and Society: Impacts and Contested Futures, edited by Anna Szolucha. London and New York: Routledge.

2018 “Community understanding of risk from fracking in the UK and Poland: How democracy- and justice-based concerns amplify risk perceptions.” In Governing Shale Gas: Development, Citizen Participation and Decision Making in the US, Canada, Australia and Europe, edited by John Whitton, Matthew Cotton, Ioan M. Charnley-Parry and Kathy Brasier. London and New York: Routledge.

2017 Real Democracy in the Occupy Movement: No Stable Ground. London and New York: Routledge.

2017 “Occupy in Ireland: Impacts on activists and subsequent protest.” Irish Journal of Sociology 25(3): 250–273.

2016 The Human Dimension of Shale Gas Developments in Lancashire, UK: Towards a social impact assessment. University of Bergen, 123str.

2015 “Real Politics in Occupy: Transcending the rules of the day.” Globalizations 12(1): 66-82.

„Gaz łupkowy i antropologia: Metody, zastosowania i ‘relacja wydobywcza’,” Sympozjum SAS PTS „Antropologia w stanie wyjątkowym”, Warszawa, wrzesień 2021.

“Space exploration and the imaginaries of living in a climate-changing world,” International Astronautical Federation Global Space Exploration Conference 2021, St. Petersburg, Federacja Rosyjska, czerwiec 2021.

“Divided by fracking, united in despair: Making sense of the conflicting voices in the UK shale gas controversy,” Association of Social Anthropologists of the UK conference, University of St Andrews, kwiecień 2021.

“Fracking activism in a corporate state: Alliances, divisions and the personal impacts of protest,” Environmental Non-Violent Direct Action seminar, Aston University, Birmingham, listopad 2020

“Divided by fracking, united in despair: Making sense of the conflicting voices in the UK shale gas controversy,” Energy Ethics panel, University of St Andrews, sierpień 2020.

“Local experiences of shale gas development,” UKUH Seminar series, lipiec 2020.

“Fracking as Living Toward Climate Change: The Egalitarian and Hierarchical Potentials of Climate Action,” AAA-CASCA Conference, Vancouver, Kanada, listopad 2019.

“Not just public perception: How unconventional resource development impacts on local communities in Lancashire and Cheshire,” UKUH conference, British Geological Survey, Keyworth, wrzesień 2019.

“Shale gas development and owned hydrocarbon futures: The temporal power of volatile infrastructures, unruly materialities and conspiracies,” University of Oxford, ASA, wrzesień 2018.

“Communicating Geoscience: ReFINE as a case study,” a joint presentation with Rachel Brown of the ReFINE project, Geological Society of London, wrzesień 2018.

“The history of shale gas development in Poland: Project summary and reflections,” Polski Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, lipiec 2018.

“Modern challenges on the path to academic excellence: An early-career researcher’s perspective,” invited panellist, Bibliothèque Solvay, Bruksela, Women in Science, czerwiec 2018.

“Unconventional resources: Impacts, materialities and the politics of shale gas developments,” Uniwersytet Warszawski, Materializations of the Political, marzec 2018.

“Standing up for Science media and policy workshop,” zaproszony panelista, Bruksela, Belgia, Voice of Young Science EU, marzec 2018.

“Standing up for Science EU,” zaproszony panelista, Uniwersytet Warszawski, listopad 2017.

“Why is energy important for democracy,” TED-like talk, Esplora w Kalkara, Malta, MSCA 2017 Mobility takes research further, maj 2017.

“Energy and democracy: The case of shale gas developments in the UK and Poland,” Uniwersytet Warszawski, Marie Skłodowska-Curie Alumni Association Polish Chapter Kick-off meeting, marzec 2017.

“Energy Impacts: The contested futures of energy developments,” prezentacja otwarcia na University of Bergen, Energy Impacts: People, Responsibilities and the Contested Futures of Energy Developments, luty 2017.

“Demokracja liberalna, bezpośrednia i ruch Occupy,” zaproszona prezentacja w IEiAK, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, listopad 2016.

“Social Licence to Operate: Lessons from Lancashire,” zaproszona prezentacja na spotkaniu projektu M4Shale, SP4 Public Perceptions of the Environment Impacts of Shale Gas, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS), październik 2016.

“The Human Dimension of Shale Gas Developments in Lancashire, UK,” Harris Museum and Art Gallery w Preston The Social Future of Resource Extraction and Energy, sierpień 2016.

“The politics of knowledge and time: Shale gas development, grassroots resistance and democracy in Lancashire, UK,” University of Milano-Bicocca EASA2016, Anthropological legacies and human futures, lipiec 2016.

“Repowering democracy: How grassroots energy initiatives are changing the face of democracy in Europe,” Universität Wien 3rd Forum of Sociology. The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World, International Sociological Association, lipiec 2016.

“Grassroots mobilisations and the democracy they want: Anti-fracking and renewable energy,” Universität Wien 3rd Forum of Sociology. The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World, International Sociological Association, lipiec 2016.

“Anti-fracking in Poland: Emerging political ecologies,” Université libre de Bruxelles Political Ecology, Environmentalism and Greens in the Centre and East of Europe: Past, Present and Prospects, czerwiec 2016.

“Fracking ‘through our eyes’: Reflections on doing engaged research about fracking in Lancashire, UK,” Manchester Metropolitan University XXI Alternative Futures and Popular Protest, marzec 2016.

“At the intersections of grassroots resistance and a shale gas democracy: Navigating the politics of knowledge, time and representation in Lancashire, UK,” warsztat projektu o egalitaryzmie, Ascona, Szwajcaria, marzec 2016.

“Leaving it in the ground in Lancashire: State, finance and local democracy,” University of Bergen Beyond Oil: Geographies of climate and energy transformation, październik 2015.