Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Jan Święch

prof. dr hab. Jan Święch

Katedra Dziedzictwa i Teorii Muzealnictwa

E-mail: jan.swiech@uj.edu.pl

  • historia muzealnictwa etnograficznego w Polsce
  • teoria muzealnictwa – kolekcjonerstwo
  • dokumentacja naukowa w muzeach
  • wystawiennictwo
  • chłopskie budownictwo zagrodowe w Polsce
  • wiejska architektura przemysłowa
  • personifikacja i antropomorfizacja w architekturze wiejskiej

Książki

Skanseny. Muzea na wolnym powietrzu w Polsce, Olszanica 1999, ss. 199. /wspólnie z J. Sieraczkiewiczem/, równoległa wersja w języku angielskim: The Open-Air Museums of Poland/

Wiatraki. Młynarstwo wietrzne na Kujawach, Włocławek 2001, ss. 180.

Architektura chłopska ziemi dobrzyńskiej od połowy XVIII wieku do lat czterdziestych XX wieku, Toruń 2002, ss. 240.

Tajemniczy świat wiatraków, Łódź 2005, ss. 220.

Chłopskie budownictwo zagrodowe Kujaw w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku, Kraków 2012, ss. 300.

Redakcje

Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów. Zabytki Techniki, Szreniawa 2006, ss. 140.

Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki i szkice biograficzne, t. 4, Wrocław, ss. 240. /wspólnie z A. Spiss/

Artykuły

Osadnictwo górali podhalańskich we wsi Kupiatycze w woj. przemyskim, „Rocznik Przemyski”, T. 22-23/1983, s. 305-322.

Skansen Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Kłóbce, „Acta Scansenologica”, T. 4/ 1986, s. 179-199.

Problem wyposażania wnętrz w nowo tworzonych muzeach skansenowskich, „Acta Scansenologica”, T. 5/1989, s. 200-205.

Muzealne „kłopoty” z etnologią, „Rocznik Muzealny Włocławek”, T. IV/1991, s. 243-248.

Uwagi o podstawowej dokumentacji naukowej obiektów etnograficznych w praktyce muzealnej, „Rocznik Muzealny Włocławek”, T. V/ 1994, s. 39-43.

Przedmiot muzealny i jego kreacja, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, T. XXXV/ 1996, s. 131 -135.

Muzea etnograficzne typu skansenowskiego w Polsce. Założenia merytoryczne a realizacja, (w:) Skanseny po latach – Założenia a realizacja, Nowy Sącz 1996, s. 7-22. /wspólnie z R. Tubają/

Ecological aspects of exhibition under the open sky in Polisch museums, (w:) Ethnology and Anthropology at the of time transformation, Łódź 1998, s. 115-119.

Muzealnictwo skansenowskie w Polsce na tle regionów etnograficznych, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 6/2003, s. 33-40.

Współczesne problemy kolekcjonerstwa w muzealnictwie etnograficznym, „Etnografia Nowa”, nr 1/2009, s. 45-52. 

Czy maszyny mają duszę? Rzecz o personifikacji młynów wietrznych, (w:) Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Szreniawa 2009, s. 11-21.

Fluktuacja znaczeń pojęcia muzeum. Post scriptum do przemyśleń Piotra Szackiego, „Etnografia Nowa”, nr 3/2011, s. 105-114. /równoległa wersja w języku angielskim: The Fluctuation of meanings of the notion museum. A Post scriptum on the musings of Piotr Szacki/

Niejedna historia wiatraka, (w:) Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyszywa. Historia i Antropologia, Ożarów – Wieluń 2012, s. 235-252. 

Obraz małych miasteczek na ekspozycjach polskich muzeów na wonnym powietrzu, (w:) Małe miasteczka w czasach płynnej nowoczesności, Pruszcz Gdański – Bytów 2014, s.77- 91.

Uwagi na marginesie ankiety: Polskie muzea etnograficzne w XXI wieku, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 1/2014, s. 147-155.

Tam gdzie rosną poziomki. Rzecz o niezwykłości ekspozycji w muzeach na wolnym powietrzu w Polsce, (w:) Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora Andrzeja Banacha, Kraków 2015, s. 367-374. 

Muzealium – między kryzysem a potrzebą autentyzmu. Odkrywanie kontekstu, (w:) I Kongres Muzealników Polskich, Warszawa 2015, s. 65-72.

Wystawa muzealna. Przypomnienie kanonu, (w:) Tradycje i perspektywy muzealnictwa województwa łódzkiego, Wieluń 2017, s. 15-19.

Koncepcja i program Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce

Scenariusze 56. wystaw stałych i czasowych w kilkunastu polskich muzeach

1980, Nagroda MKiSz z dziedziny ochrony zbytków i muzealnictwa

1982, Złota Odznaka „Za opiekę nad zabytkami”  

1986, Nagroda MKiSz „Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku”

1994, Nagroda MKiS „Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku”

2008, Bursztynowy Kierec

2014, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”