Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

dr Marek Pawlak

dr Marek Pawlak

Koordynator ds. Współpracy z Zagranicą

Katedra Antropologii Społeczno-Kulturowej

Telefon: 12 663 15 37

E-mail: marek.pawlak@uj.edu.pl

 

 

https://marekpawlakblog.wordpress.com

https://uj-pl.academia.edu

www.researchgate.net

 

Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, badacz Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych (JCSM). W 2007 roku, ukończył studia magisterskie z etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2012 roku obronił pracę doktorską w zakresie etnologii na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2013–2015 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach projektu Society–Environment–Technology, finansowanego ze środków EU Human Capital. W swojej pracy naukowej, skupia się głównie na zjawiskach kryzysu, migracjach, temporalnościach, polityce tożsamości, emocjach i afektach. Prowadził badania etnograficzne dotyczące polskich migracji, w tym doświadczeń, afektywności i temporalności kryzysu ekonomicznego w Islandii oraz klasy społecznej, płci kulturowej i kulturowych kontekstów opieki w Norwegii.

Kryzysy i przyszłości: kryzysy ekonomiczne, polityczne i klimatyczne; polityka temporalności; antycypacja przyszłości; perspektywa przyszłości w antropologii

Migracje i mobilność: migracje transnarodowe; reżimy mobilności; klasa społeczna i płeć kulturowa w procesach migracyjnych; polityki przynależności i strategie tożsamościowe migrantów

Emocje i afekty: polityczność emocji; afektywność ideologii i relacji władzy; emocje w badaniach etnograficznych

Polityka tożsamości: etniczność i nacjonalizm; rasizm; granice

Tytuł projektu: Polscy migranci w Islandii. Mobilne i niemobilne strategie reakcji na następstwa kryzysu ekonomicznego. Kierownik projektu: Marek Pawlak. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki. Czas realizacji: 2015–2019

Tytuł projektu: Pomiędzy transnarodową mobilnością a lokalnością. Wysoko wykwalifikowani imigranci w społeczeństwach lokalnych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kierownik projektu: Krzysztof Jaskułowski. Stanowisko: główny wykonawca. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki. Czas realizacji: 2014–2018

Tytuł projektu: Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state. Kierownik projektu: Marie Louise Seeberg. Stanowisko: wykonawca. Współpraca badawcza: Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM), NOVA – Norwegian Social Research; Peace Research Institute in Oslo (PRIO). Finansowanie: Research Council of Norawy. Czas realizacji: 2016–2020

Tytuł projektu: Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet pomiędzy Polską a Norwegią. Kierownik projektu: Izabella Main. Stanowisko: wykonawca. Współpraca badawcza: Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM), NOVA – Norwegian Social Research; Peace Research Institute in Oslo (PRIO). Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki. Czas realizacji: 2015–2019

Tytuł projektu: Konflikt, napięcie, współpraca. Studium wzajemnej interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki. Kierownik projektu: Petr Skalnik. Stanowisko: wykonawca. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki. Czas realizacji: 2014–2018

Tytuł projektu: Cultural Complexity in the New Norway (CULCOM). Kierownik projektu: Thomas Hylland Eriksen. Stanowisko: wizytujący badacz w ramach projektu doktorskiego (2009). Finansowanie: Uniwersytet w Oslo. Czas realizacji: 2004–2010

Książki

M. Pawlak (2018) Zawstydzona tożsamość. Emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów w Norwegii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuły w czasopismach naukowych

M. Pawlak (2021) ‘Economic Crisis, Lived Experiences and Temporal Reasoning among Polish Migrants in Iceland.’ Journal of International Migration and Integration, 22(4): 1449–1463. https://doi.org/10.1007/s12134-021-00814-4

M. Pawlak (2021) Ways of walking, speaking and listening: Nursing practices and professional identities among Polish nurses in Norway. Nursing Inquiry, 2021;28(4):e12418. DOI: 10.1111/nin.12418

T. Heffernan, M. Pawlak (2020) Crisis futures: The affects and temporalities of economic collapse in Iceland, History and Anthropology, 31:3, 314-330 DOI:10.1080/02757206.2020.1762589

K. Jaskułowski, M. Pawlak (2020) “Migration and Lived Experiences of Racism: The Case of High-Skilled Migrants in Wrocław, Poland.” International Migration Review 54(2): 447–470. DOI: 10.1177/0197918319839947

M. Pawlak, E. M. Goździak (2020) Multiple belongings: transnational mobility, social class, and gendered identities among Polish migrants in Norway, Social Identities, 26:1, 77-91, DOI: 10.1080/13504630.2019.1677458

M. Pawlak (2019) Antycypacja, afektywne ekonomie i temporalność w (post)kryzysowej Islandii, LUD 103: 181–206. https://doi.org/10.12775/lud103.2019.10

M.B. Erdal, M. Pawlak (2018) “Reproducing, transforming and contesting gender relations and identities through migration and transnational ties.” Gender, Place & Culture 25(6): 882–898. DOI: 10.1080/0966369X.2017.1372378

Rozdziały w pracach naukowych

M. Pawlak (2021) ‘Anticipating Crisis as Affective Future-Making in Iceland.’ [w:] M. Kazubowski-Houston and M. Auslander (red.), In Search of Lost Futures. Anthropological Explorations in Multimodality, Deep Interdisciplinarity, and Autoethnography. London–New York: Palgrave Macmillan, s. 173-194.

M. Pawlak (2021) ‘Mobility, Affects, and Agency in Late Industrialism.’ [w:] M. Baer (red.) Agency at Work. Ethnographies in/of Late Industrialism, Berlin: Peter Land, s. 143–161.

M. Pawlak (2018) Antropologia i zaangażowanie publiczne. Kilka wstępnych uwag o problemach i kłopotach dyscypliny [w:] M. Brocki & Rafał Kleśta-Nawrocki (red.), Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne? Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 77–90.

M. Pawlak (2016) “Paradoks mobilności: migracje, neoliberalizm i kryzys ekonomiczny” [w:] W.J. Burszta, P. Jezierski, M. Rauszer (red.) Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 263–291.

M. Pawlak (2015) “Othering the Self? National Identity and Social Class in Mobile Lives between Poland and Norway.” In Rethinking Ethnography in Central Europe, edited by M. Buchowski, H. Červinková & Z. Uherek, New York: Palgrave Macmillan, pp. 23–40.

ASA 2021 Responsibility; St. Andrews, 29/03-02/04/2021; Referat: Vertiginous Encounters: Ethnography, Anticipation and Affective Future-Making in Post-Crisis Iceland

IUAES 2020 Congress Coming of Age on Earth: Legacies and Next Generation Anthropology; Šibenik 9-14/03/2021; Referat: Temporal Encounters: Crisis, Migration and Futures in Iceland

Encounters Across Difference: Anthropological Frameworks; Vienna 2-3/12/2019. Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences; Referat: Affective Encounters with Crisis and Possible Future

IUAES 2019 Inter-Congress “World Solidarities”; Poznań 27-31/08/2019. International Union of Anthropological and Ethnological Societies; Organizajca panelu: Hopes: Emotional Solidarities and Affective Futures in “Dark” Times (razem z Stefan Wellgraf); Referat: Affective Economies and Anticipation in Post-Crisis Iceland

Staying – Moving – Settling. 15th EASA Biennial Conference; Stockholm 14–17/08/2018. European Association of Social Anthropologists; Referat: Anticipating Crisis. Uncertainty and Futures in Making in Iceland

World on the Move: Migration Societies and Change; Manchester 30/10–1/11/2017; Migration Lab, University of Manchester; Referat: Chronic Uncertainty: Crisis and Migration in Iceland

Migration, Diversity and the City – 14th IMISCOE Annual Conference; Rotterdam 28–30/06/2017; International Migration, Integration and Social Cohesion; Referat: Between Continuity and Change: Gender Relations and Identities among Polish Migrants in Norway (razem z Marta Bivand Erdal)

IUAES Inter-Congress: World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public; Dubrovnik 4–9/05/2016; International Union of Anthropological and Ethnological Societies. Organizacja panelu: Global complexity and local entanglements: Public anthropologies in/of late industrialism (razem z Monika Baer); Referat: Indifferent temporariness: mobility and flexibility in the late industrialism

Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for 21st century; Zagreb 21–25/06/2015; International Society for Ethnology and Folklore (SIEF); Referat: Embarrassed Identities. On the imaginaries of shame and reluctance in migrants’ lives

Collaboration, Intimacy & Revolution: innovation & continuity in an interconnected world. 13th EASA Biennial Conference; Tallinn 31/07–3/08/2014. European Association of Social Anthropologists. Referat: Anthropologist or Migrant? Positioning and Cultural Intimacy in the Field; Udział w dyskusji panelowej: Between a Rock and a Hard Place: Being Anthropologist in the Neoliberal Transition

Rethinking Anthropologies in Central Europe for Global Imaginaries; Prague 26–27/05/2014; Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague (Czech Republic); Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia), Adam Mickiewicz University (Poland), Central European University in Budapest (Hungary); Referat: Othering the Self? Inside the Global Hegemonies of Mobile Lives