Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ

Kierownik Pracowni Dokumentacji i Informacji Etnograficznej

1993 Magisterium - Uniwersytet Jagielloński

1999 Doktorat - Uniwersytet Jagielloński

2015 Habilitacja - Uniwersytet Jagielloński

Kierownik projektu badawczego Modernizacja systemu informacji o źródłach z dziedziny etnologii i antropologii kulturowej (minigrant POB Heritage UJ - edycja specjalna ‘Humanistyka Cyfrowa’). Okres realizacji: 2022-23.

Kierownik projektu badawczego Józef Kuraś "Ogień" i jego podkomendni w wyobraźni społecznej. Antropologiczne studium przeżywania przeszłości (NCN Opus 2016/21/B/HS3/0292). Okres realizacji: 2017-2022.

Senior Researcher w polskim zespole międzynarodowego konsorcjum badawczego HERA The Heritagization of Religion and the Sacralization of Heritage in Contemporary Europe (European Union's Horizon 2020 research HERA No. 649307). Okres realizacji: 2016-2019.

Główny wykonawca w realizacji projektu badawczego "Prokes – baza danych o źródłach dotyczących kultury ludowej Karpat" finansowanego przez KBN (nr PB 1203/P1/92/02) w latach 1993-1995. Kierownicy: prof. dr hab. Anna Zambrzycka-Kunachowicz, dr hab. Czesław Robotycki.

Główny wykonawca w zespole realizującym grant 1 H01G 010 15 "System ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat". Kierownik: prof. dr hab. Czesław Robotycki. Okres realizacji: 1998-2000.

FOROST Alltagskultur im Sozialismus - Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde, Ludwig - Maximilians - Universität, Monachium oraz ABAYFOR (Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Forschungsverbunde). Okres realizacji: 2001-2004.

Główny wykonawca w zespole realizującym grant 2H01 H005 22 "Komputerowy system ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat – kontynuacja". Kierownik: prof. dr hab. Czesław Robotycki. Okres realizacji: 2002-2004.

Główny wykonawca grantu NR  2 H01H 028 22  "Tradycje kultury karpackiej we współczesnych modelach tożsamości lokalnej. Przykład polski i Rumunii – badania porównawcze". Okres realizacji: 2002-2004.

W latach 2003-2004 etnograficzne badania dotyczące kapliczek i innych form małej architektury sakralnej na obszarze gminy Bukowina Tatrzańska (współpraca z Urzędem Gminy).

Udział w projekcie badawczym realizowanym w ramach badań własnych Instytutu "Tradycja i współczesność w Karpatach polskich i rumuńskich. Podhale i Maramuresz" - badania terenowe we wsiach regiony Maramuresz w latach 2005-2007 oraz pobyty studyjne na Uniwersytetach Cluj Napoca, Baia Mare i Bukaresztu.

2022    Co kryje ubecka teczka? Alternatywna strategia prezentacji dokumentacji osobowej aparatu bezpieczeństwa”. Konferencja: Okres przydatności. Fotografia jako surowiec i narzędzie w działalności instytucji. Organizatorzy: IPN, Polski Komitet do spraw UNESCO. Warszawa, Centrum Prasowe Foksal.

 

2022    O zapuszczaniu korzeni i przywracaniu pamięci w Mieście Odzyskanym. Przypadek Kołobrzegu. Konferencja: Przestrzeń Oswojona/Nasza/Bezpieczna. Co to znaczy zamieszkiwać? KUL, MDK Stalowa Wola, IEiAK UJ.

2021    „It was terrible… Now we want to be calm”. The Traces of the Difficult Past in Archive and Memory Fields. Konferencja: Breaking the Rules? Power, participation, transgression. SIEF, Hesinki

2021    Rewolucjoniści na rubieży. Kierownictwo PUBP Nowy Targ w latach 1945-1947. Komisja Etnograficzna PAU

2019    Difficult past and its heroes. Conflicts of memory. Konferencja: Track changes. Reflecting on a transforming world. SIEF, Santiago de Compostela.

2019    Memory Studies: An Anthropologist’s Dilemmas of Field Research. Konferencja: Third Annual Memory Studies Conference, Memory Study Association, Madryt

2019   Rewolucja na rubieżach. Powojenna walka o władzę w świetle dokumentacji PUBP w Nowym Targu,  PTL i MEK          

2019    Anatomia konfliktu. O możliwościach wykorzystania dokumentacji loklanego aparatu bezpieczeństwa w badaniach nad współczesnymi wyobrażeniami o Józefie Kurasiu „Ogniu” i jego podkomendnych. Konferencja:  Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii władzy i antropologii organizacji. IPN Wrocław.

2018    Between the cross and the flag: political and religious celebration of the so-called Smolensk Catastrophe in Poland. Konferencja: Religion and Politics: Conflict and Peace, 13th International Conference of SIEF Working Group on Ethnology of Religion, University of Siena, Siena.

2018    Painted dowry chests: the most popular containers in folk culture. Artifacts in contemporary everyday life (wspólnie z doktorantką Marią Działo).  Konferencja: Art, Materiality and Representation. Royal Anthropological Institute,  Londyn

2017    Dziedzictwo jako scena rytualna. Przypadek Starego Miasta w Krakowie. Konferencja:  Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie. UŚ,  Katowice.

2017    Rekonstrukcje – dekonstrukcje -  przemilczenia. Dylematy antropologiczne wokół badań nad społecznymi wyobrażeniami o przeszłości. Konferencja: Historia - Pamięć – Świadomość. IPN Wrocław.

2017 Politicization of religion or the sacralisation of politics? A case of monthly  memory celebrations of the so-called Smolensk Catastrophe in Kraków. Konferencja:  Politicization, Heritigization and Sensualization in Contemporary Catholicism. PAN,  Warszawa. 

2016    Kołobrzeski palimpsest. Dekonstrukcje, rekonstrukcje i eksperymenty. Konferencja: Kołobrzeg w siedemdziesięcioleciu – od niemieckiej przeszłości do polskiej tożsamości 1945–2015.  Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg.

2016    Miasto "bez Boga"? Proces sakralizacji przestrzeni miejskiej na przykładzie Nowej Huty. Konferencja: Zrozumieć religijność Polaków. Konteksty etnograficzne.  Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń.

2013    Pierwszomajowy pochód - zmysłowy świat rytuału komunistycznego. Konferencja: Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, Uniwersytet Warszawski, Spała.

2013 Nowe Miasto Nowych Ludzi - mitologie nowohuckie. Odczyt na posiedzeniu Komisji Etnograficznej PAU, Kraków.

2008 Podróż do krainy komunizmu, czyli o atrakcji turystycznej zwanej Nową Hutą. Konferencja "Popkomunizm: doświadczenie komunizmu a kultura popularna" Siemiany.

2008 "Czym się ballada o Kołobrzegu szczyci i chlubi." Znaki wojny we współczesnej przestrzeni miasta. Konferencja "Wojna przeżyta i wyobrażona: obraz wojny w kulturze popularnej" Spała.

2008 "Pamiętajcie o ogrodach." Wspomnienia o domu utraconym. Konferencja "Miasto w obrazie, legendzie, opowieści" Kraków.

2007 Socjalistyczna ikonosfera człowieka pracy. Przypadek Huty im. Lenina. Konferencja "Totalitaryzm i audiowizualność" Lanckorona.

2005 Nowe oblicze Nowej Huty - formy manifestacji lokalnej odrębności. Konferencja "Transformacja społeczno-kulturowa na Słowacji po roku 1989" Bratysława (Czechy).

2005 My hutnicy - kim dzisiaj jesteśmy? Dylematy identyfikacji w środowisku byłych pracowników Kombinatu im. Lenin. Konferencja w Muzeum Nowej Huty (oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa).

2002 Homo faber: The Socialist Role Model as Seen by Individuals. The Lenin Steelworks in the Light of the Workmen's Recollections. Konferencja "Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus" Monachium (Niemcy).

2001 Współczesna ikonografia regionalna w podhalańskim malarstwie na szkle. Konferencja "Pogranicze polsko-słowackie: historia-język-kultura" Rużomberk (Słowacja).

2001 Ikonografia maryjna w polskiej sztuce ludowej. Polska sztuka ludowa - dzieje pojęcia. Wykłady w Instytucie Etnologii Europy, Uniwersytet Masaryka w Brnie (Republika Czeska).

2000 Der "Zakopane Stil". Die Suche nach der polnischen Identität in der Kunst. Der Podhale-Regionalismus – zwischen Turismus und Wissenschaft. Die gegenwärtige Volkskunst im Polen. Seminar für Volkskunde, Uniwersytet w Bazylei.

1998 Współczesne oblicza podhalańskiego regionalizmu. Komisja Etnograficzna PAN (Oddział w Krakowie)

1996 The Contemporary Glasspainting from Zakopane in the Regional and National Context. Seminar für Volkskunde, Uniwersytet w Bazylei.

1995 20th Century Transformations of the Popular Polish Hero Janosik. From Literature to Glasspainting and Advertisement. Konferencja S.I.E.F. (Societe Internationale d'Ethnologie et Flkloristique), Uniwersytet Bergen.

1995 Konferencja "Neue Wege in der Europaischen Ethnologie" Institut für Volkskunde, Uniwersytet w Wiedniu.

1994 Etnologiczna analiza tekstu artystycznego na przykładzie malarstwa Eweliny Pęksowej. Komisja Etnograficzna PAN (Oddział w Krakowie).

 

 

 

 

 

 

 

2000 Pobyt w Katedrze Folkloru, Uniwersytet Babeş-Bolyai, Cluj (Rumunia).

2001 Staż naukowo-dydaktyczny w Instytucie Etnologii Europy w ramach programu CEEPUS, Uniwersytet Masaryka w Brnie (Republika Czeska).

2002 Pobyt w Katedrze Etnologii, Uniwersytet Komenskeho, Bratysława (Słowacja).

2005 Pobyt w Katedrze Folkloru, Uniwersytet Babeş-Bolyai, Cluj (Rumunia).

2005 Staż naukowy w Instytucie Folklorystyki w Bukareszcie w ramach programu CEEPUS.

2005 Pobyt w Katedrze Etnologii, Uniwersytet Komenskeho, Bratysława (Słowacja).

Artykuły:

Between Words and Silence. Ethical challenges in researching conflicts of memory in digital era, „Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research”, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 107-132. [z Trebunia-Staszel S.]

Rekonstrukcje – dekonstrukcje - przemilczenia. Dylematy antropologiczne wokół badań nad społecznymi wyobrażeniami o przeszłości, [w:] Historia. Pamięć. Świadomość, red. Agnieszka Klarman, IPN, Wrocław–Warszawa 2021, s. 301-328. [z Dariusz Nikiel]

Monuments and space: Exercises in political imagination, "Anthropological Notebooks", vol. 26, no. 3, 2020, pp. 100-122.

Between Ennoblement and Exlusion: Heritage Policies in Kraków, „Etnografia Polska”, t. LXIII, 2019, z. 1–2, s. 137-154.

Mity wokół Huty im. Lenina w PRL widziane oczami jej pracowników. Antropologiczne ujęcie problem, [w:] Mój drugi dom? Hut im. Lenina, red. J. Salwiński, Muzeum Krakowa, Kraków 2019, s. 61-86.    

In the shadow of the sacred bodies: the monthly Smolensk commemorations in Krakow, "Ethnologia Polona", vol. 38, 2018, pp. 107-123.

Dziedzictwo jako scena rytualna: przypadek Starego Miasta w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne", t. 45, nr 3, 2017,         s. 299-314.

Małe miejsce wielkich opowieści. Kołobrzeski Cmentarz Wojenny, "Journal of Urban Anthropology",  R. 15, 2017, s. 281-317.

Od kultury ludowej do kultury lokalnej – wybrane problemy edukacji regionalnej „Almanach Nowotarski. Rocznik Społeczno-Kulturalny”, nr 20, 2016, s. 297-300.

Między kosmopolityzmem a lokalnością, czyli wybrane zagadnienia z kultury ubioru Starego Sącza i okolic w latach 1860-1918. Ćwiczenia z rekonstrukcji, "Prace Etnograficzne", nr 4, 2015, s. 347-367.

Zobaczyć niewidoczne, czyli o tym, jak Polska zaślubiła morze, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace Etnograficzne", t. 42, 2014, s. 35-348.

 

Książki:

Nowe Miasto Nowych Ludzi. Mitologie nowohuckie,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Ewelina Pęksowa: na szkle malowane, Marki 2011

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne: znaki sacrum ludzką ręką wzniesione, Bukowina Tatrzańska 2006 [współautor: Małgorzata Maj]

 

Rozdziały w monografiach naukowych:

Kołobrzeski palimpsest. Dekonstrukcje, rekonstrukcje i eksperymenty, [w:] Polifonia pamięci. Między niemiecką przeszłością a polską tożsamością. Kołobrzeg 1945-2015, J. Suchy, R. Ptaszyński (red.), Szczecin 2017, s. 11-33.              

Nowa Huta - from the "City of no God" to the New Millenium: Religion and Identity, [w:] Transforming Urban Sacred Places in Poland and Germany, eds. Maciej Kowalewski, Anna Królikowska, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2016, s.  69-87.                                                                                               

Wyobraźnia społeczna w świecie polityki [w:] ​Polacy i świat, kultura i zmiana : studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Frančić, red. A. Zięba, J. Lencznarowicz, J. Pezda, Kraków 2016,  s. 637-646.    

Redakcje:

W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Maps of the city : heritages and the sacred within Kraków's cityscape, red. Anna Niedźwiedź, Kaja Kajder, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2020 s. 18-39, 74-99.

Miloš Jesenskéhy Gorali. Veľká kniha o Goraloch Oravy, Liptova a Kysúc"Kontakty. Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych", 2016,  s. 66-71.

Zapamiętajcie sobie, to jest historia": wojenne tropy we współczesnej ikonosferze Kołobrzegu [w:] W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 450-463.