Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Dariusz Czaja

prof. dr hab. Dariusz Czaja

Kierownik Katedry Współczesnych Praktyk Kulturowych

Telefon: 12 663 15 33

E-mail: dariusz.czaja61@gmail.com

 

„Antropologię, jaką staram się uprawiać w mojej praktyce analitycznej i akademickiej określa się najczęściej mianem antropologii współczesności. Oznacza to odejście w interpretacji zjawisk kultury od tematów, obszarów i problemów charakterystycznych dla „klasycznej" etnografii i etnologii. Tak rozumiana antropologia wykracza poza wąskie specjalistyczne standardy, wchodzi na tereny zastrzeżone dla innych dyscyplin. Moje publikacje antropologiczne mieszczą się w paradygmacie interpretatywnym, a więc takim, który uprzywilejowuje w pracy badawczej strategie hermeneutyczne.” Dariusz Czaja

Studia ukończył w Katedrze Etnografii Słowian UJ w roku 1986. Od tego czasu niezmiennie pracuje w tej instytucji, obecnie pod nazwą: Instytut Etnologii I Antropologii Kulturowej UJ. Po uzyskaniu kolejnych stopni naukowych, w roku 2015 zostaje profesorem belwederskim.

Od 25 lat związany jest blisko z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie pracuje jako redaktor w kwartalniku antropologicznym „Konteksty”. Od lat współpracuje ściśle z licznymi ośrodkami uniwersyteckim w Polsce, gdzie daje wykłady gościnne (m. in. Uniwersytet Wrocławski, Akademia Muzyczna w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), prowadził też wykłady na Uniwersytecie Karola (Praga), Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki (Lwów), University of Trondheim (Norwegia). Laureat Nagrody Fundacji TVP Kultura (2009) i Warszawskiej Premiery Literackiej (2011), nominowany do nagrody Nike (2019). Obecnie jest kierownikiem Zakładu Współczesnych Praktyk Kulturowych IEiAK UJ.

  • Metodologia humanistyki
  • Teoria interpretacji
  • Antropologia literatury
  • Muzyka w kontekście kultury
  • Antropologia miasta
  • Mito-logika „tekstów" kultury współczesnej

Książki

Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004

Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, Kraków 2005

Lekcje ciemności, Wołowiec 2009

Gdzieś dalej, gdzie indziej, Wołowiec 2010

Antropołogija jak duchowna wprawa, Uniwersytet im. I.Franka, tlum. Z.Rybczynska, Lwów 2012 (seria: "Uniwersitetski dialogi")

Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kraków 2013

Redakcje

Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, red. D.Czaja, Kraków 1994

Metamorfozy ciała. Świadectwa i interpretacje, red. D.Czaja, Kraków 1999

Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, wybór, redakcja i wstęp D.Czaja, Wołowiec 2013

Artykuły

Szczątkowe obecności. Portrety Carla Gesualdo, „Kwartalnik Filmowy" nr 47-48: 2004, s.244-265

Krew i łzy. Interpretacja jako namiętność, „Teksty drugie" nr 3:2006, s.188-202

Rzeczy przezroczyste i nie, w: Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, Lublin 2007, s.73-93

Anamneza i melancholia, „Kronos" nr 2:2008, s.295-313

Fragmenty dyskursu weneckiego, „Konteksty" nr 3-4:2008, s.125-148

Zwierzęta w klatce (języków), „Konteksty" nr 4:2009, s.2-9
XI:2010, s.80-94

Water, time and a dark-green coat. On Chopin's Barcarolle, "Interdisciplinary Studies in Musicology", nr 9:2011, s.283-297

Ludzie, koty, niepokój. Antropologia Pessoi, w: Powinowactwa Pessoi. Szkice krytyczne, red. J.Roszak, A.Żychliński, Poznań 2013,  s.165-182

Zmierzch wiosenny. Mitopoezy Schulza, w: Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, red. P.Próchniak, Kraków 2013, s.117-147

Nie-miejsca. Przybliżenia, rewizje, w: Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, red. D.Czaja, Wołowiec 2013, s.7-25

Nagroda Rektora UJ za najlepszy doktorat na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (1995).

"Gwarancja Kultury" (2009) - nagroda TVP Kultura za książkę Lekcje ciemności.

Warszawska Premiera Literacka (2011) za książkę Gdzieś dalej, gdzie indziej.