mgr Tobiasz Orzeł

E-mail
tobiaszorzel@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej
Kultura materialna
Regionalizacja etnograficzna
Etnomuzykologia

Praca dydaktyczna

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Studia pierwszego stopnia: ćwiczenia terenowe

Publikacje (prace zwarte)

Chłopskie budownictwo zagrodowe Raby Wyżnej i Bielanki w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku, Kraków 2014, ISBN 978-83-7638-466-5.