Program MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, który funkcjonuje od roku 1999, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniami uczestnika, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry.

Nabór kandydatów odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja - rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki;
  • od 31 października do 30 listopada - rekrutacja na semestr letni.

Studenci i doktoranci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Warunkiem starania się o miejsce jest złożenie  w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów w Dziale Nauczania UJ.

Koordynator programu w IEiAK UJ
Małgorzata Sroga-Pasternak, Sekretariat IEiAK UJ, ul. Gołebia 9, pokój 25

Koordynator programu na UJ
dr Piotr Obacz, Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ, Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 013

Strona internetowa Programu MOST

Aktualności i ogłoszenia Programu MOST

Regulamin Programu MOST