Sesja egzaminacyjna

Terminy

Sesje egzaminacyjne

ZIMOWA
od 29 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku

ZIMOWA POPRAWKOWA
od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku

LETNIA
od 15 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku

LETNIA POPRAWKOWA
od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku

Egzaminy, zaliczenia, prace zaliczeniowe

Wskazówki redakcyjne: zasady zapisu bibliografii i przypisów

**

Antropologia dramatu: dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
Termin złożenia prac: 18 czerwca 2020

Antropologia przestrzeni
Pierwszy termin składania eseju zaliczeniowego: 15 lipca
Drugi termin składania eseju zaliczeniowego: 15 września

Antropologia współczesności
Termin oddania tekstow: 30 czerwca

Anthropology in/of Europe
Termin oddania eseju (przesłania na adres krzysztof.kowalski9[at]gmail.com) w sesji letniej: 22 czerwca 2020
Ostateczny termin przesłania eseju w sesji poprawkowej mija 10 września 2020 o godzinie 23:59. Prace należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: krzysztof.kowalski9[at]gmail.com | The final deadline for submission during the resit exam session will be 10 September 2020 (23:59). For the submission use email address: krzysztof.kowalski9[at]gmail.com

Etnologia Bałkanów
22 czerwca 2020

Etnologia Europy Wschodniej, wykład
Esej pisemny (do 10 stron) na uzgodniony z wykładowcą temat
I termin nadesłania: 15 lipca 2020
II termin: 15 września 2020

Kultura świata arabskiego
Praca zaliczeniowa na podstawie otrzymanych tekstów
Data graniczna przesyłania prac: 30 czerwca

Laboratorium etnograficzne, dr Katarzyna Maniak
Praca pisemna - do 13.07
Ćwiczenia terenowe, przesłanie materiałów - do 13.07​

Od etnologii społeczeństw pozaeuropejskich do etnologii globalnej
II termin: (Pegaz-Egzaminy) - 11 września, godz. 09:00-13:00.
Zapisy: https://calc.disroot.org/6tt3u1o84vk8
Lista zostanie zamknięta 10.09 o godz. 20, wtedy też prowadząca może wprowadzić na niej ostateczne zmiany.

Sztuka ludowa
Egzamin ustny za pomocą MS Teams: 26.06​

Sztuka ludowa - ćwiczenia
Zaliczenie: prezentacje online - do 16.06

Technosfera: ekosystem i kultura
Termin oddania tekstów: 30 czerwca

Teoria i historia cywilizacji
Termin złożenia prac: 16 czerwca 2020

Wprowadzenie w świat Łemków, wykład
Esej pisemny (do 10 stron) na uzgodniony z wykładowcą temat
I termin nadesłania: 15 lipca 2020
II termin: 15 września 2020

Wrażliwość mirakularna
Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest napisanie eseju i złożenie go do 31 maja. 
Oceny końcowe zostaną wystawione na ostatnich zajęciach 18 czerwca.

Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
II termin: prace zaliczeniowe należy złożyć w systemie Pegaz-Egzaminy do 14.09.2020, godz. 20:00.

Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
I termin: 29.06.2020 r., godz. 11:00-12:00 (za pośrednictwem platformy Pegaz lub MS Teams)
II termin: 1.09.2020 r., godz. 11:00-12:00 (za pośrednictwem platformy Pegaz lub MS Teams)

Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
Przesłanie materiałów: do 14.06

Zaangażowanie czy neutralność humanistów: źródła i konsekwencje dylematu
Termin złożenia prac: 24 czerwca 2020