Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2020/2021

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku

Rok akademicki 2020/2021 dzieli się na dwa semestry:
zimowy 1 października 2020 - 24 lutego 2021
letni 25 lutego 2021 - 30 września 2021

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:
- od 2 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku,
- od 7 stycznia 2021 roku do 28 stycznia 2021 roku,
- od 25 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku,
- od 7 kwietnia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku.

W roku akademickim 2020/2021 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
zimowa 29 stycznia 2021 - 10 lutego 2021
zimowa poprawkowa 18 lutego 2021 - 24 lutego 2021
letnia 16 czerwca 2021 - 29 czerwca 2021
letnia poprawkowa 1 września 2021 - 15 września 2021

W roku akademickim 2020/2021 dniami wolnymi od zajęć są:
przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 - 6 stycznia 2021
przerwa semestralna 11 lutego 2021 - 17 lutego 2021
przerwa świąteczna 1 kwietnia 2021 - 6 kwietnia 2021
przerwa wakacyjna 30 czerwca 2021 - 30 września 2021

W roku akademickim 2020/2021 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:
- 2 maja 2021 roku,
- piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

Rok akademicki 2021/2022

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku.

Rok akademicki 2021/2022 dzieli się na dwa semestry:
semestr zimowy 1 października 2021 - 24 lutego 2022
semestr letni 25 lutego 2022 - 30 września 2022

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:
− od 1 października 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku,
− od 3 stycznia 2022 roku do 28 stycznia 2022 roku,
− od 25 lutego 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku,
− od 20 kwietnia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku.

W roku akademickim 2021/2022 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących
terminach:
zimowa 29 stycznia 2022 - 11 lutego 2022
zimowa poprawkowa 19 lutego 2022 - 24 lutego 2022
letnia 17 czerwca 2022 - 30 czerwca 2022
letnia poprawkowa 1 września 2022 - 15 września 2022

W roku akademickim 2021/2022 dniami wolnymi od zajęć są:
przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 - 2 stycznia 2022
przerwa semestralna 12 lutego 2022 - 18 lutego 2022
przerwa świąteczna 15 kwietnia 2022 - 19 kwietnia 2022
przerwa wakacyjna 1 lipca 2022 - 30 września 2022

W roku akademickim 2021/2022 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:
− 12 listopada 2021 roku,
− 2 maja 2022 roku,
− piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.