Organizacja roku akademickiego

2018/2019

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 roku i trwa do 30 września 2019 roku 

Semestry
ZIMOWY - od 1 października 2018 roku do 22 lutego 2019 roku
LETNI - od 23 lutego 2019 roku do 30 września 2019 roku

Terminy zajęć dydaktycznych
od 2 października 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku
od 3 stycznia 2019 roku do 27 stycznia 2019 roku
od 23 lutego 2019 roku do 18 kwietnia 2019 roku
od 24 kwietnia 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku

Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA - od 28 stycznia 2019 roku do 9 lutego 2019 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA - od 16 lutego 2019 roku do 22 lutego 2019 roku
LETNIA - od 15 czerwca 2019 roku do 29 czerwca 2019 roku
LETNIA POPRAWKOWA - od 1 września 2019 roku do 15 września 2019 roku

Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA - od 22 grudnia 2018 roku do 2 stycznia 2019 roku
PRZERWA SEMESTRALNA - od 10 lutego 2019 roku do 15 lutego 2019 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA - od 19 kwietnia 2019 roku do 23 kwietnia 2019 roku
PRZERWA WAKACYJNA - od 30 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć
2 maja 2019 roku
piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

2019/2020

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku 

Semestry
ZIMOWY - od 1 października 2019 roku do 23 lutego 2020 roku
LETNI - od 24 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku

Terminy zajęć dydaktycznych
od 2 października 2019 roku do 22 grudnia 2019 roku
od 7 stycznia 2020 roku do 28 stycznia 2020 roku
od 24 lutego 2020 roku do 9 kwietnia 2020 roku
od 15 kwietnia 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku

Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA - od 29 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA - od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku
LETNIA - od 15 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku
LETNIA POPRAWKOWA - od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku

Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA - od 23 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku
PRZERWA SEMESTRALNA - od 11 lutego 2020 roku do 16 lutego 2020 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA - od 10 kwietnia 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku
PRZERWA WAKACYJNA - od 30 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć
2 maja 2020 roku
piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia