Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Antropologia w działaniu - warsztaty

Etnografia otwierająca

Prowadząca: mgr Ewa Rossal

Punktem wyjścia, a zarazem osią przewodnią zajęć będzie wypracowany warsztat etnografii twórczej i otwierającej (ETO) jako rodzaj aktywnej praktyki badawczej, wykorzystującej w swoich działaniach narzędzia sztuki współczesnej oraz elementy animacji kultury. W ramach zajęć zostaną przybliżone słowa-klucze przynależące do warsztatu ETO, odnoszące się szeroko m.in. do pojęć zwrotu etnograficznego w sztuce współczesnej, zwrotu działaniowego, czasownikowości kultury oraz szerokiego spektrum zjawisk z obszaru sztuki opartej o współpracę ze społecznościami (community arts, sztuka partycypacyjna, sztuka site-specyfic). Ponadto podczas zajęć zostanie przedstawiona metoda etnograficzna oparta o eksperymentalną współpracę oraz możliwości wytwarzania nowych pól badawczych.

Rozważania teoretyczne, zilustrowane zostaną wizualnymi przykładami konkretnych projektów artystycznych artystycznych i animacyjnych (m.in.: Monika Drożyńska, Julita Wójcik, Fiamma Montezemolo, Łukasz Surowiec czy Daniel Rycharski), które posłużą do refleksji nad poznawczymi i etycznym napięciami powstającymi w obszarach pól sztuki i etnografii, ale także stana się inspiracją do stworzenia wspólnie nowego działania.

Zespół warsztatu przygotuje projekt, oparty na współpracy z artystą/animatorem oraz lokalną społecznością. W ramach zajęć zostanie opracowana koncepcja projektu, ramowy scenariusz oraz jego realizacja w terenie. Ostatnim etapem zajęć będzie przygotowanie raportu z warsztatu i prezentacja wyników w formie zależnej od specyfiki samego projektu.

Formą zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowany i zrealizowany w terenie projekt oraz esej lub inna forma prezentacji wizualnej lub działaniowej.