Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Ćwiczenia terenowe na pierwszym roku

Prowadzący: dr Jerzy Baradziej
Temat zajęć: „Człowiek bazaru, człowiek supermarketu”
Miejsce: Wieliczka, Kraków
Data: maj 2024
Forma kursu: ćwiczenia terenowe

Opis kursu:
Problemy badawcze zostaną wypracowane przez uczestników ćwiczeń wspólnie z opiekunem grupy w trakcie kursu, tematyka badań realizowana w czasie ćwiczeń terenowych inspirowana jest założeniami dwóch, wzajemnie komplementarnych, orientacji teoretyczno-badawczych trwale zakorzenionych w antropologii kulturowej jako nauce człowieku ujmowanym i traktowanym jako „istota społeczna określająca się poprzez kulturę”, a mianowicie, „antropologii organizacji” i „antropologii ekonomicznej”. Eksplorując Plac Targowy w Wieliczce i krakowskie „sklepy wielkopowierzchniowe” („Galeria Krakowska”, ew. „Galeria Kazimierz) podejmiemy próbę oglądu i obrazowania tych przestrzeni społecznych, kulturowych i ekonomicznych jako miejsc wytwarzania i trwania procesów organizacyjnych oraz zachowań o charakterze wymiany rynkowej. W czasie badań spróbujemy dostrzec i opisać, a może również wyjaśnić/zrozumieć różnice pomiędzy szeroko pojętymi postawami konsumenckimi właściwymi dla „człowieka bazaru” i „człowieka supermarketu”. Nasz sposób postępowania badawczego wynikać będzie z założeń konstytuujących metodę „intensywnych badań terenowych” wymagającą odwołania się do dwóch technik badawczych, a mianowicie – obserwacji i wywiadu/relacjonowania z terenu. 

Wymagania, forma zaliczenia:
Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów antropologicznych. Zamierzeniem zajęć jest ugruntowanie wiedzy i umiejętności adeptów etnologii/antropologii, składających się na „warsztat badawczy antropologa”. Wiedzy i umiejętności przydatnych np. w projektowaniu i realizacji własnych projektów badawczych realizowanych w późniejszych etapach edukacji antropologicznej np. w ramach seminarium licencjackiego lub magisterskiego. Forma zaliczenia „ćwiczeń terenowych” uzależniona jest od ustalenia w gronie uczestników zajęć, w porozumieniu z prowadzącym ćwiczenia, czy badania terenowe będą miały formę indywidualnych przedsięwzięć badawczych czy też uczestnicy ćwiczeń stanowić będą zespół badawczy, wspólnie realizujący opracowany uprzednio projekt badawczy. Ostateczny wybór – projekty indywidualne, czy też projekt grupowy- zapadnie podczas „zajęć organizacyjnych”, które odbędą się przed „konfrontacją” z terenem. Niezależnie od wyboru (projekt indywidualny vs projekt grupowy) zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie raportu z badań, będącego relacją z doświadczenia terenowego uczestników badań.

Literatura:
P. Rabinow, „Refleksji na temat badań terenowych w Maroku”
M. Kostera, „Antropologia organizacji”
E. Goffman, „Człowiek w teatrze życia codziennego”
CH. Hann, K. Hart, „Antropologia ekonomiczna”
K. Polanyi, „Wielka transformacja”
R. Sulima „Antropologia codzienności”
G. Ritzer, „Magiczny świat konsumpcji”
Podręczniki z zakresu metodologii badań społecznych