Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Laboratorium etnograficzne

Prowadzący: dr Łukasz Sochacki, dr Rafał Mazur
Miejsce: Kraków – Nowa Huta
Data: 1.10.2023-30.09.2024 (rok akademicki 2023/2024)
Nazwa szczegółowa dla przedmiotu: Udźwiękowiona pamięć mieszkańców Nowej Huty

Opis: Laboratorium dotyczyć będzie relacji między przestrzenią i soundscape’m Nowej Huty, a pamięcią jej mieszkańców. Celem kursu jest pogłębienie umiejętności prowadzenia etnograficznych badań terenowych z wykorzystaniem „klasycznych” metod tj. obserwacja uczestnicząca, wywiad pogłębiony, dziennik badawczy, notatki terenowe i metod sonicznej etnografii tj. słuchanie uczestniczące i deep listening, spacer dźwiękowy, sound mapping, dźwiękowe nagrania terenowe (tzw. field recording). Laboratorium ma charakter przede wszystkim projektowy – w jego trakcie osoby studenckie zapoznają się z procesem przygotowania badań, ich przeprowadzania, opracowania i przedstawienia wyników badań etnograficznych. Efektem laboratorium będzie dźwiękową mapę online (umieszczoną w aplikacji Echoes). Stworzenie mapy ma na celu odpowiedź na pytanie czy i jak funkcjonuje soniczna pamięć mieszkańców Nowej Huty? Z czego jest ona zbudowana (mapa i pamięć)? W jaki sposób tworzyć niewizualne sposoby reprezentowania badań etnograficznych?

W trakcie laboratorium osoby studenckie zapoznają się z:
Technikami dźwiękowych nagrań terenowych z użyciem cyfrowych rekorderów dźwięku (każda osoba otrzyma na czas trwania laboratorium rekorder z akcesoriami).
Sposobami edycji dźwiękowych nagrań terenowych w programie Reaper.
Sposobami tworzenia spacerów dźwiękowych i dźwiękowych map online z wykorzystaniem aplikacji Echoes.

Wymagania, forma zaliczenia:
Udział w zajęciach audytoryjnych (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)
Przeprowadzenie badań terenowych.
Przygotowanie scenariusza spaceru dźwiękowego w oparciu o badania terenowe.
Wykonanie nagrań terenowych i ich edycja (nagrania terenowe są niezbędną częścią tworzenia spaceru dźwiękowego i mapy online).
Aktywnego udziały w umieszczaniu nagrań terenowych na dźwiękowej mapie online.
Samodzielne badania literaturowe

Literatura do zajęć:
R.M. Shaffer, 100 Exercises in Listening and Sound-Making, Tokyo 1992.
Hearing Cultures: Essays on Sound, Listening and Modernity, red. V. Erlman
M.G. Forsey, Ethnography as participant listening, “Ethnography” 2010, 11(4), s. 558-572.
S. Feld, Sound and Sentiment, Durkham 2012.
M. Golonka-Czajkowska, Nowe miasto nowych ludzi. Mitologie nowohuckie, Kraków 2013.
Keywords in Sound, red. D. Novak, M. Sakakeeny, Durkham 2015.
N. Scaldaferri, L. Ferrarini, Sonic ethnography, Manchester 2020.
The Auditory Culture Reader, red. M. Bull, L. Back
Szczegółowy opis zajęć i harmonogram prac zostaną przedstawione podczas pierwszych zajęć organizacyjnych.