Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Egzaminy, zaliczenia, prace zaliczeniowe

Sesje egzaminacyjne

ZIMOWA: od 29 stycznia do 11 lutego 2024 roku

ZIMOWA POPRAWKOWA: od 19 do 25 lutego 2024 roku

LETNIA: od 17 do 30 czerwca 2024 roku

LETNIA POPRAWKOWA: od 1 do 15 września 2024 roku

​Obrona pracy licencjackiej

Terminy egzaminów dyplomowych w roku 2024 zostaną ogłoszone niebawem

Terminy

Anthropology, Climate Change and Disasters
Zaliczenie w trakcie zajęć

Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
31.01.2024 r godz. 14:00 sala 109

Archiwistyka i metody badań historycznych
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej składanej do końca sesji poprawkowej 

Logika
I termin: 5 lutego 2024 r. godz. 10:00 sala 315
II termin: 19 lutego 2024 r. godz. 10:00 sala 315

Metody badań etnograficznych
I termin: egzamin pisemny, 01.02.2024 godz. 14:00 sala 114

Między teorią a praktyką muzealną
Seminarium zaliczeniowe: 31.01.2024 godz. 10:00 sala 9

Muzealnictwo we współczesnej kulturze
02.02.2024 godz. 10:00 s sala 109

Orientacje teoretyczne w etnologii i antropologii kulturowej (posthumanizm)
Kolokwium zaliczeniowe: 30.01.2024 godz. 12:30

Podstawy nauki o języku
I termin: 02.02.2024 godz. 10:00 sala 114
II termin: 19.02.2024 godz. 10:00 sala 114 

Praktyki badawcze
Przygotowanie indywidualnych projektów w trakcie semestru

Rozwój myśli etnologicznej i antropologicznej
I termin nadsyłania prac: 05.02.2024
II termin nadsyłania prac: 19.02.2024

Wprowadzenie do nauk społecznych
I termin nadsyłania prac: 05.02.2024
II termin nadsyłania prac: 19.02.2024

Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej
I termin: 30-31.01.2024 gabinet 14D godz. 9:00
II termin: 21.02.2024 gabinet 14D godz. 9:00

Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej (ćwiczenia)
I termin nadsyłania prac: 05.02.2024
II termin nadsyłania prac: 19.02.2024

Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
Kolokwium zaliczeniowe podczas ostatnich zajęć: 23.01.2024 r, s.109 godz. 10:45
Sesja poprawkowa, II termin, zaliczenie: czwartek 22 lutego, godz. 10.00-11.30 s. 315

Zróżnicowanie kulturowe świata
Termin oddania recenzji: 22.12.2023
Termin oddania eseju: 28.01.2024