Program studiów drugiego stopnia

Semestr zimowy 2019/2020

Wykłady

Jak się robi i pisze w Polsce XIX w.

Mediator kultury - zawód i powołanie

Anthropologies and Futures

Antropologia serialu

Żydzi polscy jako kategoria kulturowa

Konwersatoria

Materialne fenomeny sacrum

Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka

Semestr letni 2019/2020

Wykłady, konwersatoria

Antropologia pamięci

Antropology of/in contemporary Europe

Antropologia przestrzeni

Introduction to studies on capitalism

Zaangażowanie czy neutralność humanistów: źródła i konsekwencje dylematu

Cultural Theory: A Supplement

Antropologia dramatu: dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich

Wprowadzenie do świata Łemków

Wrażliwość mirakularna: problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej

Teoria i historia cywilizacji

Technosfera: ekosystem i kultura

Culture and Identity: Ethnographic stories about Polish Highlanders