Podyplomowe Studium Muzeologiczne

Kontakt

E-mail
muzeologia@uj.edu.pl
a.poplawska@uj.edu.pl

Telefon
12 663-15-39
505-538-808

Adres
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Podyplomowe Studium Muzeologiczne
ul. Gołębia 9 pokój 29
31-007 Kraków

Kryteria naboru na rok akademicki 2020/2021

Warunki formalne
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim

Podstawa ustalania listy rankingowej
Kolejność nadsyłania zgłoszeń

Limit przyjęć
50 osób (minimum wymagane do uruchomienia studiów: 20 osób)

Terminy składania podań
1 czerwca - 30 sierpnia

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji
15 września

Dokumenty konieczne do wpisu
Kwestionariusz osobowy kandydata
Odpis lub czytelna kserokopia dyplomu wyższej uczelni
Jedna fotografia (format: 35 mm x 45 mm)

Wysokość opłat za studia
Semestr zimowy: 1 300 zł
Semestr letni: 1 300 zł

Terminy wpłat
Semestr zimowy: 30 października
Semestr letni: 24 lutego
Opłatę należy przekazać na konto Uniwersytetu, numer konta znajduje się na indywidualnych umowach o świadczeniu usług edukacyjnych.