Kierunek: etnologia i antropologia kulturowa

Studia pierwszego stopnia

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury w sposób najkorzystniejszy dla kandydata. W obliczaniu wyniku mogą być brane pod uwagę poniższe przedmioty:

  • Grupa 1 (uwzględniany jest jeden wynik): biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, język polski
  • Grupa 2 (uwzględniany jest jeden wynik): język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

Studia drugiego stopnia

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyniku studiów pierwszego stopnia.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż etnologia i antropologia kulturowa dodatkowym warunkiem formalnym jest udział w rozmowie kwalifikacyjnej. W roku 2022 lista zalecanych przed egzaminem lektur obejmowała:

  • Michał Buchowski "Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu"
  • Tomasz Rakowski "Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy - etnografia człowieka zdegradowanego"
  • Michael Herzfeld "Antropologia - praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie"

Dlaczego warto zdecydować się na studia antropologiczne?

Jesteście gotowi zmierzyć się z przyszłością już dziś? Etnologia i antropologia kulturowa znalazły się w czołówce zawodów, które ukształtują oblicze świata.

Sarah Stack z brytyjskiego dziennika The Independent na drugim miejscu listy najważniejszych zawodów przyszłości umieszcza właśnie naszą dyscyplinę: Studia nad ludźmi oraz ich kulturą otwierają niemal dowolną ścieżkę kariery gdziekolwiek na świecie - może to być edukacja, opieka zdrowotna, muzealnictwo, praca socjalna, administracja rządowa, zarządzanie instytucjami, marketing, edytorstwo i kryminalistyka.

Studia etnologiczne przygotowują bowiem nie tylko do pracy naukowej na obszarach humanistyki, absolwenci wybierać mogą całkiem odmienne ścieżki kariery - na pytanie, czy Intel zatrudnia etnografów, Tomasz Klekowski (dyrektor firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) odpowiada: Tak. Musieliśmy zmienić podejście do projektowania układów. Kiedyś tworzyliśmy procesor, a inne firmy znajdowały dla niego zastosowanie. Teraz musimy bardziej dopasować go do oczekiwań konsumentów, bo technologia coraz bardziej wchodzi we wszelkie obszary ich życia. To etnografowie badają, co byłoby najatrakcyjniejsze dla użytkownika. [...] Zwrócili naszą uwagę na to, by uprościć wiele rzeczy, że to nie wydajność, ale wygoda użytkowania jest najważniejsza.

Link do materiału wideo