Konkurs wiedzy etnologicznej

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak również zwracanie uwagi na zależność między przynależnością do kultury regionu a poczuciem przynależności i tożsamości narodowej.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Nagrodą dla laureatów jest uzyskanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Proponowane tematy prac

1. Spór o uchodźców w Polsce i Europie – próba oceny

Proponowane lektury:

http://swiat.newsweek.pl/ilu-muzulmanow-mieszka-w-europie-i-w-polsce-mapa,artykuly,354745,1.html

http://tv.pionier.net.pl/play?id=5515

http://www.ceo.org.pl/pl/migracje

Bloch N., Goździak E., Od gości do sąsiadów, Poznań 2010
http://www.cebam.amu.edu.pl/images/Publikacje/od-gosci-do-sasiadow.pdf

2. Kultura lokalna/ludowa współcześnie – komu i do czego jest dziś potrzebna?

Proponowane lektury:

Fatyga B., Michalski R., Kultura ludowa. Teorie – praktyki – polityki, Warszawa 2014
http://ozkultura.pl/files/kultura_ludowa.pdf

3. „Megalomania narodowa” dzisiaj

Proponowane lektury:

Ludwik Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986
http://biblioteka.kijowski.pl/stomma%20ludwik/antropologia%20kultury.pdf

4. Temat własny, nawiązujący do problematyki konkursu

Praca przygotowana na podstawie własnych poszukiwań badawczych ucznia, związana z jego zainteresowaniami oraz wybraną lub zalecaną przez opiekuna/nauczyciela lekturą. 

Lektury uzupełniające do wszystkich tematów można znaleźć na stronie www.cyfrowaetnografia.pl