dr Marek Pawlak

Koordynator ds. Współpracy z Zagranicą w IEiAK UJ

 

Numer telefonu
(12) 663 15 37

E-mail
marek.pawlak@uj.edu.pl

Profil w serwisie Academia.edu

Blog "Headnotes, Jottings & Fieldnotes"

Curriculum vitae

Zainteresowania badawcze

Transnarodowe migracje i mobilność - reżimy mobilności i globalna waloryzacja migracji; relacje władzy i rola wyobrażeń społecznych i kulturowych w migracjach; sieci społeczne i praktyki transnarodowe; migracje i intersekcjonalność (etniczność, klasa społeczna i płeć kulturowa); relacje pomiędzy mobilnością i lokalnością

Globalizacja - dialektyka globalności i lokalności; neoliberalny kapitalizm; procesy neoliberalizacji życia codziennego

Polityka tożsamości - etniczność i nacjonalizm we współczesnym świecie; granice i ograniczenia; multikulturalizm

Badania antropologiczne - etnografia wielostanowiskowa w studiach migracyjnych; pułapki metodologicznego nacjonalizmu, esencjalizmu i reifikacji w badaniach migracji

Antropologia publiczna - zaangażowanie w dyskursie publicznym, polityczność a antropologia

Udział w projektach badawczych

Tytuł projektu: Polscy migranci w Islandii. Mobilne i niemobilne strategie reakcji na następstwa kryzysu ekonomicznego; Kierownik projektu: dr Marek Pawlak; Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki; Czas realizacji: 2015–2018

Tytuł projektu: Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet pomiędzy Polską a Norwegią; Kierownik projektu: dr Izabella Main; Zespół badawczy: Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM), NOVA – Norwegian Social Research; Peace Research Institute in Oslo (PRIO); Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki; Czas realizacji: 2015–2018; Stanowisko: wykonawca.

Tytuł projektu: Pomiędzy transnarodową mobilnością a lokalnością. Wysoko wykwalifikowani imigranci w społeczeństwach lokalnych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Jaskułowski; Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki; Czas realizacji: 2014–2017; Stanowisko: główny wykonawca.

Tytuł projektu: Konflikt, napięcie, współpraca. Studium wzajemnej interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki; Kierownik projektu: prof. Petr Skalnik; Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki; Czas realizacji: 2014–2017; Stanowisko: wykonawca (moduł badawczy poświęcony migracjom)

Tytuł projektu: Cultural Complexity in the New Norway (CULCOM); Kierownik projektu: prof. Thomas Hylland Eriksen; Finansowanie: Research Council of Norway; Czas realizacji: 2006–2010; Stanowisko: wizytujący badacz (2009)

Wybrane publikacje

"Zawstydzona tożsamość: emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów w Norwegii" Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Elżbieta M. Goździak, M. Pawlak (2016) "Theorizing Polish migration across Europe: perspectives, concepts, and methodologies" Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 48, s. 106-127.

K. Jaskułowski, M. Pawlak (2016) "Główne teorie migracji międzynarodowych: przegląd, krytyka, perspektywy" Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 48, s. 128-146.

M. Pawlak (2015) "Recognizing the National Identity: Cultural Intimacy and the Polish Migration to Norway" Prace Etnograficzne 3(43), s. 241-258.

M. Pawlak (2015) "Othering the Self? National Identity and Social Class in Mobile Lives between Poland and Norway" [w:] M. Buchowski, H. Červinková i Z. Uherek (red.), Rethinking Ethnography in Central Europe, London - New York: Palgrave Macmillan, s. 23-40.

H. Červinková, M. Pawlak (2014) "Nové migrační trendy po roce 1989 a 2004 ve střední a východní Evropě (česká a polská perspektiva)" [w:] S. Brouček and T. Grulich (eds.) Nová migrace z České republiky po roce 1989  a návratová politika, Praha: Etnologicky ustav AV ČR, v. v. i., s. 179–185.

K. Majbroda, M. Pawlak (2014) "Oblicza polskiej antropologii społecznej i kulturowej po Writing Culture. Wyzwania, dyletmaty, perspektywy. Wprowadzenie" Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, Nr 2(21), s. 5–10.

M. Pawlak (2013) "Głębokie gardło neoliberalizmu: o pułapkach zaangażowania i iluzjach oporu" [w:] W. J. Burszta, M. Czubaj (red.), Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 259–288. 

M. Pawlak (2012) „My, w Norwegii, mówimy na nich Polakkene. Tożsamość, mobilność i habitus migrantów" [w:] M. Buchowski, J. Schmidt (red.) Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, s. 121–137.