Pracownicy IEiAK UJ

prof. dr hab. Janusz Barański

Semestr letni 2019/20
wtorki, 8.45-10.45, pokój 14D

prof. dr hab. Dariusz Czaja

Semestr letni 2019/20
terminy dyżurów zostaną podane niebawem

prof. dr hab. Zbigniew Libera

Semestr letni 2019/20
środy, 9.30-10.30, pokój 14B

prof. dr hab. Jan Święch

Semestr letni 2019/20
terminy dyżurów zostaną podane niebawem

dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

Semestr letni 2019/20
wtorek, 9.00-10.00, pokój 14C
piątek, 10.00-11.00, pokój 14C

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ

Urlop naukowy w roku akademickim 2019/20

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

Semestr letni 2019/20
wtorki, godz. 11.30-12.30, gabinet 14Dbis

dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel

Semestr letni 2019/20
terminy dyżurów zostaną podane niebawem

dr hab. Patrycja Trzeszczyńska

Semestr letni 2019/20
środy, 13:00-15:00, pokój 207 (klatka 2, II piętro)

dr hab. Andrzej A. Zięba

Semestr letni 2019/20
wtorki, 14.00-16.00, pokój 14B

dr Jerzy Baradziej

Semestr letni 2019/20
poniedziałek, 8.00-9.00 pokój 14D
piątek, 10.30-11.30, pokój 14D - Z wyłączniem terminów, gdy obraduje Rada Wydziału.

dr Katarzyna Maniak

Semestr letni 2019/20
wtorki, 10.30-12.30, pokój 207 (klatka 2, II piętro)

dr Marek Pawlak

Semestr letni 2019/20
poniedziałki, 10:30-12:00, pokój 14C

dr Anna Romanowicz

Semestr letni 2019/20
czwartki, 11:00-12:30, pokój 207 (klatka 2, II piętro)

03. 09 (od 9:30 do 11:30), zapisy: https://calc.disroot.org/23vpxgd5y30u
10. 09 (od 9:30 do 11:30), zapisy: https://calc.disroot.org/l2zidappqavu

dr Łukasz Sochacki

Semestr letni 2019/20

W okresie obowiązywania przepisów związanych ze stanem epidemii dr Łukasz Sochacki dyżuruje w środy (w godz. 12-13) oraz czwartki (w godz. 11-12) za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Wirtualny zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
lt9a8c9

dr Magdalena Sztandara

Semestr letni 2019/20
poniedziałki, 9.00-10.30, pokój 207 (klatka 2, II piętro)

mgr Artur Sekunda

Semestr letni 2019/20
czwartek, 27 lutego, 15.00-16.00, Archiwum IEiAK UJ, pokój 23

Doktoranci IEiAK UJ

mgr Kinga Stabrawa-Powęska

Indywidualne konsultacje odbywają się w IEiAK UJ (pokój 14A) po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty - k.stabrawa-poweska@doctoral.uj.edu.pl

Zimowa sesja egzaminacyjna
czwartek, 20 lutego, godzina 13:30, pokój 14A

Wykładowcy spoza IEiAK UJ

dr Krzysztof Kowalski

Indywidualne konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty: krzysztof.1.kowalski@uj.edu.pl

dr Ignacy Nasalski

Indywidualne konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty: ignacy.nasalski@uj.edu.pl

Instytut Orientalistyki, Mickiewicza 3, pokój 325

mgr Ewa Rossal

Indywidualne konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty: evarossal@gmail.com

mgr Irmina Rostek

Indywidualne konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty: irmina.rostek@gmail.com

Akademia Ignatianum, ul Kopernika 26, pokój 530