Dyżury wykładowców

prof. dr hab. Janusz Barański

Semestr letni 2021/2022
wtorek, 10:30-12:30

prof. dr hab. Dariusz Czaja

Semestr letni 2021/2022
wtorek, 12.15-13.15

prof. dr hab. Zbigniew Libera

Semestr letni 2021/2022
czwartki, 9.30-10.30, gabinet 14A

prof. dr hab. Jan Święch

Semestr letni 2021/2022
poniedziałek, 13.00-14.00
środa, 15.00-16.00

dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

Semestr letni 2021/2022
wtorki, 10.30-12.30

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ

Semestr letni 2021/2022
wtorek, 14.00-16.00

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

Od 1 marca 2022 r. w II semestrze 2021/2022 oraz I semestrze 2022/2023 wykładowczyni przebywa na urlopie naukowym; dyżury zostaną wznowione po 1 marca 2023 r.; w tym czasie kontakt możliwy via email.

dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, prof. UJ

Semestr letni 2021/2022
czwartek, 10:45-12:15, pokój 207

dr hab. Krzysztof Kowalski

Semestr letni 2021/2022
dyżur po wykładzie: środa, 16:30; możliwe jest również spotkanie w innym terminie ustalonym za pośrednictwem poczty elektronicznej

dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel

Semestr letni 2021/2022
wtorek, 15.00-16.30

dr hab. Andrzej A. Zięba

Semestr letni 2021/2022
 poniedziałki, 14.00-16.00, gabinet 14b

dr Jerzy Baradziej

Semestr letni 2021/2022
środa, 11.00-12.30, gab. 14D
Przed wizytą na dyżurze zalecany kontakt mailowy: jerzy.baradziej@uj.edu.pl

dr Katarzyna Maniak

Semestr letni 2021/2022
poniedziałki, 9.00-10.30, pokój 207

dr Marek Pawlak

Semestr letni 2021/2022
wtorki, 10:30-12:30

dr Anna Romanowicz

Semestr letni 2021/2022
wtorki, 12:30-13:45, pokój 207

dr Irmina Rostek

Semestr letni 2021/2022
poniedziałek, 11.30 - 12.30

dr Łukasz Sochacki

Semestr letni 2021/2022 
wtorki, 12.00-14.00, gabinet 28, po wcześniejszym umówieniu możliwe jest spotkanie w innym terminie

dr Magdalena Sztandara

Semestr letni 2021/2022
czwartek, 11.00-12.30, dyżury na platformie MS Teams w związku z wyjazdem służbowym pracownika

mgr Krzysztof Hankus

Semestr letni 2021/2022
piątki, 12:30-13:30, gabinet 14c

mgr Dariusz Nikiel

Semestr letni 2021/2022
piątki, 14:15-15:15

mgr Małgorzata Roeske

Semestr letni 2021/2022
czwartki, 10.45-12.30, pokój 27

mgr Ewa Rossal

Semestr letni 2021/2022
poniedziałek, 16.00 - 17.30, Biblioteka IEiAK UJ

mgr Artur Sekunda

Semestr letni 2021/2022
wtorek, 11:00-12:00, Archiwum IEiAK UJ, pokój 23