Spisz

Projekt badawczy prof. dr hab. Janusza Barańskiego "Estetyka a tożsamość regionalna: studium przypadku polskiego Spisza" (sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki)

Projekt dotyczy współczesnej lokalnej/regionalnej tożsamości kulturowej jako pola swoistych wojen kulturowych. Przykładem jest pograniczny region polskiego Spisza, w którym ścierają się polskość i słowackość, globalizacja i rewitalizacja lokalności, mniejszościowe idee lokalnych/obcych elit i idee większości mieszkańców. Szczególną rolę w dyskursie tożsamościowym odgrywa estetyka: adaptacje form zewnętrznych, zmuzealizowane treści dawne oraz najnowsza twórczość czerpiąca z regionalnej mitologii.

fot. Janusz Barański