Muzeologia

Od roku 2011 tradycję badań muzeologicznych sięgającą czasów Katedry Etnografii Słowian kontynował Zakład Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej powołany w Instytucie staraniem prof. Jana Święcha oraz prof. Czesława Robotyckiego, a w roku 2022 przekształcony w Katedrę Dziedzictwa i Teorii Muzealnictwa.