Muzeologia

Od roku 2011 tradycję badań muzeologicznych sięgającą czasów Katedry Etnografii Słowian UJ kontynuuje Zakład Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej powołany w Instytucie staraniem prof. Jana Święcha oraz prof. Czesława Robotyckiego.