Ghana

Od roku 2009 dr hab. Anna Niedźwiedź prowadzi w Republice Ghany w zachodniej Afryce badania nad religijnością. Owocem jest opublikowana w roku 2015 książka Religia przeżywana: katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie (Kraków, Wydawnictwo LIBRON).

fot. Anna Niedźwiedź