Brazylia

W ramach studiów doktoranckich w IEiAK UJ mgr Tobiasz Orzeł prowadzi badania nad przeobrażeniami kultury materialnej polskich osadników w Ameryce Południowej. Pierwszy etap eksploracji terenowych realizowany był w okresie od października 2013 roku do stycznia 2014 w municypium Cruz Machado (stan Parana, Brazylia). Wyjazd współfinansowały: Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak".

fot. Tobiasz Orzeł