Zakład Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej

Kierownik

prof. dr hab. Jan Święch

Pracownicy

prof. dr hab. Janusz Barański

dr Magdalena Sztandara