Prace Etnograficzne

Informacje ogólne

Celem naszego pisma jest prezentowanie prac i wyników badań etnologów i antropologów z Polski oraz zza granicy. Publikujemy po polsku, angielsku i rosyjsku. Zapraszamy do nadsyłania artykułów oraz współpracy przy kolejnych numerach "Prac Etnograficznych".

Zeszyty Naukowe wychodzą od roku 1963. Od początków wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego.

Strona internetowa czasopisma

Pierwotna forma: on-line

Liczba punktów przyznanych czasopismu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r.): 40

ISSN 0083-4327

Redaktor naczelny
Marcin Brocki (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Sekretarz redakcji
Magdalena Sztandara (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Komitet redakcyjny
Hana Cervinkova (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska)
Magdalena Kazubowski-Houston (York University, Canada)
Nicolette Makovicky (University of Oxford, Wielka Brytania)
Ximena Málaga Sabogal (New York University, Stany Zjednoczone)
Rajko Muršić (University of Ljubljana, Słowenia)
Anna Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Marek Pawlak (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Patrycja Trzeszczyńska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Rada naukowa
Olga Belova (Rosyjska Akademia Nauki, Moskwa)
Monika Baer (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Аleksаndаr Bošković,(Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Marta Botiková (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja)
Sébastien Boulay (Université Paris Descartes, Francja)
Gérald Gaillard  (Université des Sciences et Technologies de Lille, France)
Anna Horolets (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Zbigniew Libera (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Miroslava Lukić Krstanović (Serbska Akademia Nauk)
Aleksandr Musin (Rosyjska Akademia Nauki, St. Petersburg)
Antoaneta Olteanu (Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia)
Soumendra Mohan Patnaik (Uniwersytet w Delhi, Indie)
Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Leonardo Schiocchet (Austriacka Akademia Nauk)
Unnur Dís Skaptadóttir (Uniwersytet Islandzki, Islandia)
Jaro Stacul (Memorial University of Newfoundland, Kanada)
Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Miroslav Válka (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Republika Czeska)