Wybór najważniejszych publikacji pracowników IEiAK UJ

Anthropology and Ethnology During World War II: The Activity of Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut fur Deutsche Ostarbeit in the Light of New Source Materials, eds. Małgorzata Maj, Marcin Brocki, Stanisława Trebunia-Staszel, Cracow, Jagiellonian University Press, Jagiellonian Studies in Cultural Anthropology, 2019

After reading this voluminous and, contrary to what the title might suggest, engaging study, I have no doubt that it is a great scientific achievement. Firstly, the authors managed to develop an approach to the otherwise sensitive subject of the IDO heritage that enables a cool, albeit not entirely distanced way of looking at the history of a certain institution, as well as at the entanglement of many people in its activity. The fact that the institution was established in dark times, and, in addition, by Hans Frank, should not a priori put it in the context of regular Nazi propaganda and degenerated science. The authors managed to separate what in the IDO output was based on objective research from what could never be defined as scientific. Secondly, the high level of competence of the papers in this tome makes one confident about the applied methods of presentation and interpretation of the available material, which, moreover, is still subject to further verification. This publication is not yet the final outcome of several years of research and queries, but a stop-over, an important one, on the way to further work, which is signaled throughout the book. So it is an example of work in progress. [Prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta]

Janusz Barański

Etnologia w erze postludowej: dalsze eseje antyperyferyjne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017

An Essay on Aesthetics Embodied in Traditional Material Culture of Polish Spisz, “Prace Etnograficzne” 2: 2017

Amateur Art and Contemporary Regional Identity: A Case Study of Polish Spisz, “Traditiones” 1: 2016

Ritual Today, “Prace Etnograficzne” 3: 2016

Objects de memoire: rustykalna estetyka na Spiszu [w:] O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych, M. Czapiga, K. Konarska (red.), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016

Muzeum w społeczności - społeczność w muzeum [w:] W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

Polskie muzeum etnograficzne w XXI wieku, "Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej", 2014, tom 1

Janosik na Spiszu: "rytuał estetyczny" a tożsamość regionalna, "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", 2014, tom 57, nr 4(228)

Od kultury ludowej do folkloryzmu regionalistycznego [w:] Kultura ludowa: teorie praktyki, polityki, B. Fatyga, R. Michalski (red.), Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 2014

Kultura materialna: nowy paradygmat antropologiczny, "Lud: organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN" tom 97, 2013

Reductio ad aestheticam przedmiotu muzealnego, "Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" tom 4, 2013

O kiczu, nie tylko ogrodowym [w:] Peryferie kultury: szkice ofiarowane profesorowi Rochowi Sulimie, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013

Marcin Brocki

Relacje międzygrupowe na tle wielkiego projektu przemysłowego, na przykładzie rozbudowy Elektrowni Opole, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne", 2018, t. 46, nr 4

A large industrial project and the dynamics of intergroup relations on the example of the expansion of the Opole Power Station [w:] Mutual Impact: conflict, tension and cooperation in Opole Silesia, Wrocław: University of Wrocław, 2018

Engage in or be detached from public debate? [w:] Anthropology as social critique: its public role in the globalized world, Kraków: Jagiellonian University Press, 2018

Global anthropologies: can anthropologists be humanizers of globalization? [w:] Anthropology as social critique: its public role in the globalized world, Kraków: Jagiellonian University Press, 2018

Predicaments of public anthropology [w:] Cultivating pathways of creative research: new horizons of transformative practice and collaborative imagination, Delhi: Primus Books, 2017

Hotentoci i Buszmeni: na marginesie uwag etnologicznych Romana Stopy [w:] Pionierzy krakowskiej afrykanistyki: pamięci Profesora Romana Stopy (1895-1995) w 120. rocznicę urodzin, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017

Współczesne formy funkcjonowania "rzemiosła ludowego i przemysłu wiejskiego": wprowadzenie [w:] Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich: perspektywy badawcze, rekonstrukcje, reinterpretacje, 2017

The Problem of Universal Values and Intercultural Space – New/Old Predicament of Anthropology, „Politeja”, nr 5 (44)

Doświadczenie "wielkiej zmiany" z perspektywy lokalnej: przykład Wisłoka Wielkiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne", 2016, t. 44, nr 4

Antropologia: język ciała, Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2015

Wartości uniwersalne w przestrzeni międzykulturowej [w:] W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

Limits of Engagement in Anthropology [w:] Knight from Komarov. To Petr Skalnik for his 70th birthday, A. Bedrich, T. Retka (eds.), Praha: AnthroWeb, 2015

Writing Culture, czyli rewolucja-widmo, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" tom 21, nr 2, 2014

Bachtin's heritage in anthropology - alterity and dialogue [in:] Philosophy and Anthropology: Border-Crossing and Transformations, Ananta Kumar Giri, John Clammer (eds.), London: Anthem Press, 2014

Postzależność w perspektywie antropologicznej: granice stosowalności ramy naukowej [w:] Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie komparatystycznej, H. Gosk, D. Kołodziejczyk (red.), Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014

Review: First Congress of Polish Ethnology and Anthropology (CPEA), "Anthropology Today" vol. 30, no 2, 2014

Visual culture in the anthropological lens of Christopher Pinney [w:] Colloquia anthropologica: issues in contemporary social anthropology, M. Buchowski, A. Bentkowski (red.), Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014

The late 1980s and early 1990s in Poland as a dynamic process in culture: the question about bifurcation [w:] The semiotics of communications, A. Lusińska Anna, A. Kalinowska-Żeleźnik (eds.), Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2014

Dariusz Czaja

Poland's theater of death [w:] Poland's memory war: essays on illiberalism, 2018

Apokaliptyczny cierń: apofazy Różewicza, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2018, nr 3

"Czy otchłań potrzebuje języka?" - głosy zza grobu, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2018, nr 1-2

Gramatyka bieli: Antropologia doświadczeń granicznych, Kraków - Nowy Sącz: Wydawnictwo Pasaże, 2018

Gramatyka bieli jest książką porywającą, mocną, wnikliwą i z ogromnym kunsztem – specjalnie używam tego słowa – skomponowaną. Nie bez znaczenia dla zawartych w niej analiz i interpretacji jest „ucho wewnętrzne” autora – ku muzyce zawsze otwarte. Książka zawiera ogromny ładunek spraw poważnych, trudnych, mrocznych – tak, Gramatyka bieli podszyta jest ciemnością – można ja zresztą zobaczyć i czytać jako kontrapunkt, ale też kontynuację Lekcji ciemności tegoż autora. Pod względem swojej gęstości i nasycenia splatającymi się ze sobą wątkami Gramatyka bieli jest osiągnięciem tej samej miary, co Podróże do piekieł Bolesława Micińskiego. Jest to książka zapadająca głęboko w pamięć, na zawsze już otwarta, do której będzie się nie raz wracało, by czytać ją na nowo. [Zbigniew Benedyktowicz]

Mare nostrum, mare monstrum, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2017, nr 1-2

Enigma obrazu: sztuka i gościnność, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2017, nr 1-2

Nekuda dalje, negde drugde, M. Markic (tłum.), Kornet, Beograd 2016

Rozmowy o filmie z Wiesławem Juszczakiem: Bergman, Buñuel, Wajda, „Konteksty” nr 3-4:2016

„Biała prawda myśli” Elegia szpitalna, „Kwartalnik Filmowy” nr 4:2016

Muzyka i łzy: ćwiczenia hermeneutyczne, "Konteksty: polska sztuka ludowa" tom 70, numer 1 (312), 2016

Grzech Kaina: nowe konteksty interpretacyjne, "Etnolingwistyka" tom 28, 2016

Nieznane arcydzieło: "Obrazy Włoch" jako antyprzewodnik, "Acta Universitatis Wratislaviensis - Prace Kulturoznawcze" numer 17, 2015

Zasypie wszystko, zawieje: eschatologia Tarra [w:] Scenariusze końca: zmierzch, kres, apokalipsa, D. Czaja (red.), Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2015

Scenariusze końca: zmierzch, kres, apokalipsa, D. Czaja (red.), Wołowiec: Czarne, 2015

Mikrohistorie: mapy bez legendy, "Konteksty: polska sztuka ludowa" tom 68, numer 3-4 (306-307), 2014

Śledzie, ćmy, jedwabniki: zoologia Sebalda, "Konteksty: polska sztuka ludowa" tom 68, numer 3-4 (306-307), 2014

Monika Golonka-Czajkowska

In the shadow of the sacred bodies: the monthly Smolensk commemorations in Krakow, "Ethnologia Polona", 2018, vol. 38

Małe miejsce wielkich opowieści: Kołobrzeski Cmentarz Wojenny, "Journal of Urban Ethnology", tom 15, 2017

Kołobrzeski palimpsest: dekonstrukcje, rekonstrukcje i eksperymenty, [w:] Polifonia pamięci: między niemiecką przeszłością a polską tożsamością: Kołobrzeg 1945-2015: studia i materiały, R. Ptaszyński, J. Suchy (red.), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US "Minerwa", 2017

Dziedzictwo jako scena rytualna: przypadek Starego Miasta w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne", tom 45, numer 3, 2017

Między kosmopolityzmem a loklanością, czyli wybrane zagadnienia z kultury ubioru Starego Sącza i okolic w latach 1860-1918. Ćwiczenia z rekonstrukcji, "Prace Etnograficzne" 2015, nr 4
 
Nowa Huta - from the "City of no God" to the New Millenium: Religion and Identity [w:] Transforming Urban Sacred Places in Poland and Germany, M. Kowalewski, A. Królikowska (eds.), Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2016

Wyobraźnia społeczna w świecie polityki [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana: studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Frančić, J. Lencznarowicz, J. Pezda, A. Zięba (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016

"Zapamiętajcie sobie, to jest historia": wojenne tropy we współczesnej ikonosferze Kołobrzegu [w:] W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

Zobaczyć niewidoczne, czyli o tym, jak Polska zaślubiła morze, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace Etnograficzne" 2014 t. 42 nr 4

Zbigniew Libera

Oczy i widzenie: fragment semiotyki antropologii popularnej Europy Środkowej i Wschodniej XIX-XX w. [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana: studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Frančić, J. Lencznarowicz, J. Pezda, A. Zięba (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016

Granice Bojkowszczyzny Zachodniej [w:] Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, J. Wolski (red.), MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17, 2016

Dzieje Bojkowszczyzny Zachodniej w literaturze polskiej i ukraińskiej [w:] Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, J. Wolski (red.), MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17, 2016, współautor: Patrycja Trzeszczyńska

Karpacki świat Bojków i Łemków: Roman Reinfuss: fotografie, Z. Libera, H. Ossadnik (tekst), A. Chudzik (red.), Olszanica: Wydawnictwo Bosz, 2015

"Karpacki świat Bojków i Łemków: Roman Reinfuss: fotografie" to zbiór ponad dwustu unikatowych zdjęć wykonanych przed drugą wojną światową przez znakomitego etnografa i znawcę sztuki ludowej – Romana Reinfussa. Zafascynowany kulturą Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny etnograf przez wiele lat dokumentował bogate tradycje kulturowe tych terenów. Podróżując z aparatem fotograficznym po ówczesnych polskich Karpatach, badał – w oparciu o stworzoną przez siebie metodę badawczą – życie codzienne, obyczaje i kulturę mieszkańców Podkarpacia. Jego zdjęcia odznaczają się szczególną wartością dokumentacyjną, będącą nie tylko przedmiotem badań naukowych, ale też obiektem ekspozycji muzealnych. Reinfuss pokazywał świat Bojków i Łemków w sposób unikatowy – traktował ich teraźniejszość jako swoisty "zabytek" dziejowy. Szczególną uwagę poświęcał tym, którzy pozostawali wierni tradycji, dokumentując nie tylko obyczaje ludności, ale także i zastaną architekturę budownictwa ludowego – uwieczniał chaty, kościoły, kapliczki, cmentarze, młyny... [www.bosz.com.pl]

Antropologia biologiczno-kulturowa i polityka rasowa III Rzeszy w działalności Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit [w:] Antropologia i etnologia w czasie wojny: działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944, w świetle nowych materiałów źródłowych, M. Maj (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

Ethnosemiotics and ethnomedicine of the 19th and 20th centuries [w:] The semiotics of communications, A. Lusińska Anna, A. Kalinowska-Żeleźnik (eds.), Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2014

Semiotyka medycyny we współczesnej nowożytności a etnosemiotyka w etnomedycynie XIX-XX wieku, "Rocznik Antropologii Historii" tom 4, numer 1 (6), 2014

Anna Niedźwiedź

Migocząca mapa - w stronę antropologii pielgrzymowania, "Konteksty" 316:1-2, 2017

Europejskie forty na ghańskim wybrzeżu: dziedzictwo - czyje i dla kogo?, [w:] Poznać aby zrozumieć - misyjny wymiar Kościoła: księga jubileuszowa dedykowana ks. dr. hab. Jackowi Janowi Pawlikowi SVD, prof. UWM z okazji 65. rocznicy urodzin, 40. lat kapłaństwa, 30-lecia pracy naukowej, B. Rozen, R. Kordonski, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2017

Framing the Pope within the urban space: John Paul II and the cityscape of Kraków, [in:] Spiritualizing the City: Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat, V. Hegner, P.J. Margry (eds.), London - New York: Routledge, 2017

The multivocality of space and the creation of heritages: New shrines in an old city, "Anthropological Notebooks" 23 (3), Slovene Anthropological Society, 2017

Skrzyżowane itineraria – antropolodzy i pielgrzymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne" tom 44, zeszyt 3, 2016

Narodowe czy transnarodowe? Przestrzeń symboliczna współczesnych sanktuariów katolickich w Polsce [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana: studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Frančić, Jan Lencznarowicz Janusz Pezda, Andrzej Zięba (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016

Religia przeżywana: katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie, Kraków: Wydawnictwo LIBRON, 2015

"Małe historie" - fotografie domowe w kontekście antropologii wizualnej, [w:] W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

Competing Sacred Places: Making and Remaking of National Shrines in Contemporary Poland [in:] Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders, John Eade, Mario Katić (eds.), Farnham: Ashgate, 2014

Od religijności ludowej do religii przeżywanej [w:] Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki, Barbara Fatyga, Ryszard Michalski (red.), Warszawa 2014

Marek Pawlak

Reproducing, transforming and contesting gender relations and identities through migration and transnational ties, "Gender Place and Culture", 2018, vol. 25, no. 6, współautor: Marta Bivand Erdal

Afektywne "dostrojenia" i sprawczość w czasach późnego industrializmu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne", 2018, t. 46, nr 4

Mobile livelihood: temporariness, indifference and flexible subjectivities in the industral site [w:] Mutual impact: conflict, tension and cooperation in Opole Silesia, 2018

Zawstydzona tożsamość: emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów w Norwegii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

Paradoks mobilności: neoliberalizm, migracje i kryzys ekonomiczny [w:] Zwodnicze imaginarium: antropologia neoliberalizmu, W. J. Burszta, P. Jezierski, M. Rauszer (red.), Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016

Główne teorie migracji międzynarodowej: przegląd, krytyka, perspektywy, "Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa" numer 48, 2016, współautor: Krzysztof Jaskułowski

Theorizing Polish migration across Europe: perspectives, concepts, and methodologies, "Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa" numer 48, 2016, współautor: Goździak Elżbieta

Zaufanie, wzajemność, nieufność: mobilna pragmatyka życia polskich migrantów w Norwegii, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" tom 42, numer 2 (160), 2016

Recognizing the national identity: cultural intimacy and the Polish migration to Norway, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne" tom 43, numer 3, 2015

Othering the Self? National Identity and Social Class in Mobile Lives between Poland and Norway [in:] M. Buchowski, H. Červinková, Z. Uherek (eds.), Rethinking Ethnography in Central Europe, London - New York: Palgrave Macmillan, 2015

Oblicza polskiej antropologii społecznej i kulturowej po Writing Culture: wyzwania, dylematy, perspektywy: wprowadzenie, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" tom 21, numer 2, 2014, współautor: Katarzyna Majbroda

Anna Romanowicz

Praca w NGO jako (re)produkcja statusu klasowego: na przykładzie organizacji zwalczających prostytucję w jednej z indyjskich metropolii, "Przegląd Socjologii Jakościowej" Tom XIV, Numer 1, 2018

Unintended revolution: middle class, development and non-governmental organizations, Kraków: Jagiellonian University Press, 2017

2 w 1: klasy społeczne i płeć a jedzenie: na przykładzie gospodarstwa domowego jednej z indyjskich metropolii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne" tom 44, numer 4, 2016

Indyjska klasa średnia: migracje jako sposób konwersji kapitałów, [w:] Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, K. Gmaj, I. Bąbiak (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015

Łukasz Sochacki

Góralszczyzna mniej znana: w poszukiwaniu lokalnych tradycji, Łukasz Sochacki (red.), Wyd. Fundacja Mapa Pasji, Kraków 2020

Góralszczyzna mniej znana: w poszukiwaniu lokalnych tradycji jest próbą zarysowania etnograficznego obrazu polskiej góralszczyzny. W tym sensie nie rości sobie pretensji do całościowego, monograficznego omówienia. Nie zawiera też ostatecznych podsumowań ani konstatacji. Jest raczej zasygnalizowaniem pewnych zjawisk charakterystycznych dla badanych społeczności, a tym samym rysuje się jako projekt otwierający, zapraszający do dyskusji, a nade wszystko do pogłębionych badań i refleksji. Niemniej w tym minimalistycznym ujęciu zasługuje na uwagę. Po pierwsze przedstawione w publikacji opisy znajdują swe umocowanie w materiale empirycznym, gromadzonym drogą wywiadu i obserwacji. Warstwa empiryczna jest niewątpliwym atutem publikacji. Interesująco przedstawia się także dobór omawianych zagadnień. W wielu przypadkach wykracza on poza modelowy, tradycyjny opis regionu koncentrujący się na charakterystyce wizualnych wyznaczników kulturowej odrębności, takich jak strój, gwara, folklor czy architektura. Niemniej, co ważne zaprezentowany w publikacji opis nie ignoruje owych standardowych wyznaczników „tożsamości kulturowej”. Wchodzi z nimi w dialog, ale podejmuje go z perspektywy współczesnych potrzeb i interesów mieszkańców omawianych terenów. Stąd w prezentowanym tomie obok wątków dotyczących tradycyjnego rzemiosła, folkloru czy też sfery obyczajowej znajdziemy tematy związane z krajobrazem kulturowym, organizacją przestrzeni domowej, turystyką kulturową, pamięcią o przeszłości, stosunkami etnicznymi i narodowościowymi. Ważną częścią rozważań są obserwowane in statu nascendi zjawiska budowania na nowo grupowej tożsamości oraz strategie i działania marketingowe zmierzające do wykreowania atrakcyjnego wizerunku własnej grupy. [Dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel]

Lunissanti: antropolog i doświadczenie, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2018, nr 1-2

Czy pradziwych biografii już nie ma? Legenda Ettore Majorany, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2016, nr 3-4

Magdalena Sztandara

Ethnographers' self-depiction in the photographs from the field: the example of post-war ethnology in Poland [w:] The multi-mediatized other: the construction of reality in East-Central Europe, 1945-1980, 2017, współautor: Zbigniew Libera

A womens's performative calendar as a strategy for dealing with "absence", "Ethnologia Balkanica", 2016, vol. 19

Był piękny i słoneczny dzień: o "wyciszanych" narracjach mieszkańców Sarajewa, "Journal of Urban Ethnology" tom 14, 2016

"A Woman form a Newspaper" A New Face of Ideology and Old Habits [w:] War Matters. Constructing Images of the Other (1930s to 1950s), Dagnosław Demski, Liisi Laineste, Kamila Baraniecka-Olszewska (red.), Budapest: L'Harmattan Publishing House, 2015

"Transformart" narracje, czyli o potrzebie obecności bohaterek: przypadek bałkański [w:] Głód: skojarzenia, metafory, refleksje, M. Sztandara, K. Łeńska-Bąk (red.), Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014

W poszukiwaniu "rzeczy najmniejszych": notatki do etnografii nowych mediów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne" tom 42, numer 4, 2014

Brakujące światy: miasto z perspektywy kobiet, "Journal of Urban Ethnology", tom 12, 2014

Jan Święch

Kolekcjonerskie dylematy muzeów rolnictwa, "Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie" tom 31, 2016

Plany niemieckich władz okupacyjnych dotyczące muzeów regionalnych w Generalnym Gubernatorstwie w świetle raportów Antona Plügla [w:] Antropologia i etnologia w czasie wojny: działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944, w świetle nowych materiałów źródłowych, M. Maj (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

Muzealium: między kryzysem a potrzebą autentyzmu: odkrywanie kontekstu [w:] I Kongres Muzealników Polskich, M. Wysocki (red.), Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015

Tam gdzie rosną poziomki: rzecz o niezwykłości ekspozycji w muzeach na wolnym powietrzu w Polsce: teoria i praktyka [w:] Amico, socio et viro docto: księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha, T. Pudłocki, K. Stopka (red.), Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2015

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce: rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego: stan obecny i planowane działania, "Acta Scansenologica" tom 11, 2015, współautor Piotr Nowakowski

Wspomnienie o profesorze Czesławie Robotyckim i jego metarefleksjach [w:] W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

Kilka uwag o niezwykłości rzeczy [w:] "Mom jo skarb..." Pamięć rzeczy w tradycjach dolnośląskich, Berendt Elżbieta (red.), Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2014

Czy potrzebne są jeszcze dzisiaj małe muzea regionalne? "Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu", tom 5, 2014

Stanisława Trebunia-Staszel

„Lud zdolny do życia” - Górale podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta, Biblioteka Kontekstów, Warszawa, 2019

Książka "Lud zdolny do życia" - Górale podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta dotyczy złożonych losów Podhala w okresie II wojny światowej. Autorka podejmuje trudny i mało znany dotąd temat nazistowskich badań rasowych i etnograficznych prowadzonych w tym regionie przez pracowników Institut für Deutsche Ostarbeit. Sięgając do odkrytych w ostatnich latach materiałów archiwalnych stara się prześledzić i rozpoznać na nowo zagadnienia związane z polityką etniczną niemieckiego okupanta wobec mieszkańców Podhala, zwracając także uwagę na inne kwestie, jak np. problem uwikłania nauki w zbrodniczą politykę Trzeciej Rzeszy. Autorka w swej pracy nie poprzestaje jedynie na analizie materiałów archiwalnych. Oddaje głos także najstarszym mieszkańcom Podhala, którzy jako kilkuletnie dzieci poddani zostali opresyjnej akcji nazistowskich badań. Przywołuje ich relacje, przybliżając zapamiętane z okresu wojny przeżycia i doświadczenia.

Ethnological studies at the Institut fur Deutsche Ostarbeit in the light of new sources, "Anthropos" tom 111, numer 1, 2016

"On dał nam to, co nas dziś ponad codziennością trzyma": Kazimierz Przerwa-Tetmajer w kulturze i historii Podhala, "Almanach Nowotarski" tom 20, 2016

Strój podhalański, seria: Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015, współautorzy: Agnieszka Etynkowska, Mateusz Etynkowski, Katarzyna Fiedler

O Tadeuszu Kantorze, etnograficznym rysowniku i o zachowanych fotografiach z Wielopola Skrzyńskiego w zbiorach IDO, "Konteksty: polska sztuka ludowa" tom 69, numer 1-2 (308-309), 2015, współautor: Małgorzata Maj

Działalność Referatu Etnologii Sekcji Rasowo-Ludoznawczej w świetle nowych materiałów źródłowych [w:] Antropologia i etnologia w czasie wojny: działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944, w świetle nowych materiałów źródłowych, M. Maj (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, współautor: Małgorzata Maj

"Wywołane z pamięci": wojna i niemieckie badania rasowe w relacjach mieszkańców Podhala [w:] Antropologia i etnologia w czasie wojny: działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944, w świetle nowych materiałów źródłowych, M. Maj (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

Kultura ludowa nieutracona: współczesne oblicza regionalnej kultury Podhala [w:] Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki, B. Fatyga, R. Michalski (red.), Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 2014

Patrycja Trzeszczyńska

Diaspora - pamięć - miejsca. Ukraińcy z Polski z lat 80. XX wieku w Kanadzie. Studium etnograficzne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019

Temat badawczy można uznać za w pełni pionierski; jednocześnie książka Patrycji Trzeszczyńskiej wpisuje się w cykl badań zajmujących się emigracją obywateli polskich w latach PRL, zwłaszcza dwóch ostatnich dekadach funkcjonowania tzw. realnego socjalizmu, i dopełnia wiedzę o ówczesnych przemieszczeniach ludnościowych, ich tle i konsekwencjach. Odnaleźć tu można wiele wątków autoetnograficznych. Autorka nie unika tematów trudnych, pisze na przykład o problemach badawczych związanych z percepcją jej samej w niektórych środowiskach migrantów, postawach niechęci, budowaniu barier, i wykazuje się bardzo wysoką świadomością metodologiczną. Przeprowadzone badania to wysokiej próby nowoczesna etnografia, uwzględniająca najważniejsze trendy badawcze w antropologii i studiach migracyjnych ostatnich dekad. Książka stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny, którą reprezentuje autorka, a szerzej: interdyscyplinarnych/ multidyscyplinarnych studiów migracyjnych, wzbogaca wiedzę o procesach migracyjnych w kontekście transkontynentalnym, w których punktem wyjścia jest Polska. [dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM]

Książka imponuje wielością podjętych zagadnień, tropów, wielokrotnością „przesiewania” materiału empirycznego za pomocą zróżnicowanych narzędzi analitycznych. Patrycja Trzeszczyńska z wielką swobodą i pewnością siebie porusza się po terenie badawczym. Wynika to między innymi z czasu poświęconego badaniom oraz z jej gruntownego przygotowania do prowadzenia obserwacji społeczności kanadyjskich Ukraińców, dotychczasowej praktyki, w tym badań prowadzonych wśród polskich Ukraińców, sprawnego łączenia wiedzy antropologicznej z ukrainoznawczą. W rezultacie otrzymujemy pracę nie tylko przenikliwą, ale także dojrzałą, zakończoną interesującymi wnioskami. [dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr]

Bridges to the past: a Lemko family history explored through letters: an ethnographic case study, "Canadian Slavonic Papers", 2018, vol. 60, no. 1-2

Słowa na końcu świata: opowieści o Bieszczadach, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2017, nr 3 (318)

Diaspora w diasporze: Ukraińcy z Polski w Toronto. Szkic z antropologii pamięci, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2017, nr 1

W stronę etnografii Facebooka. Przypadek badań nad diasporą i pamięcią Ukraińców w Kanadzie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 2

Pamięć o nie-swojej przeszłości. Przypadek Bieszczadów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016