Wykład otwarty - dr Francisco Molina-Moreno

12 czerwca 2013 roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ wykład otwarty "Żeńskie duchy przyrodnicze w folklorze polskim i mitologii klasycznej" wygłosił dr Francisco Molina-Moreno (Universidad Complutense de Madrid).

Dr Molina-Moreno odwiedził nasz Instytut w ramach kwerendy archiwalnej, którą prowadzi w kilku polskich ośrodkach etnologicznych.

Biuletyn informacyjny