Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich

23 listopada 2016 w Poznaniu, z inicjatywy IEiAK UAM odbył się Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich, gromadząc niemal wszystkie instytucje etnologiczne w Polsce (Instytuty, muzea, stowarzyszenia) a poparły ideę zjazdu zarówno największe organizacje antropologiczne i etnologiczne, jak i uczeni z całego świata.

Etnolodzy uznali, czemu dali wyraz w Manifeście, że przestrzeń publiczna nie może bez szkody dla wspólnoty, w której żyjemy, być zdominowana przez mityczne figury obcego (uchodźcy, mniejszości narodowej, etnicznej, seksualnej) i praktyki dyskryminacyjne. Czas, aby w przestrzeni publicznej wybrzmiała wiedza w miejscu mitu.

Dziękujemy uczestnikom, naszym pracownikom i studentom za czynny udział w wydarzeniu, a organizatorom za znakomite przygotowanie całości.

Dr hab. Marcin Brocki
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

fot. IEiAK UAM

Biuletyn informacyjny