"Student w terenie"

W ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ od 19 maja do 6 czerwca w Galerii pod Przewiązką prezentowana była wystawa "Student w terenie – ćwiczenia, praktyki, badania indywidualne". Autorzy ekspozycji – Alicja Soćko-Mucha i Tobiasz Orzeł, doktoranci IEiAK UJ – postawili sobie za cel pokazać specyfikę studiów etnologicznych/antropologicznych, które zmuszają do opuszczania sal wykładowych, bibliotek oraz czytelni i zmierzenia się bezpośrednio z badaną społecznością. Na wystawie znalazły się zatem materiały zgromadzone w ciągu kilku dziesięcioleci lat przez studentów krakowskiego ośrodka w trakcie penetracji terenowych w Polsce i za granicą.

Fotografie udostępnili: Monika Banach, prof. Janusz Barański, dr Adam Bartosz, Grażyna Basista, Katarzyna Broczkowska (Tekielska), Katarzyna Ceklarz, dr Anna Chruścińska, dr Justyna Cząstka-Kłapyta, dr Jerzy Duda, Elżbieta Duszeńko-Król, Elżbieta Jodłowska, Piotr Knaś, Paweł Komorowski, dr Agnieszka Kowalska, dr Magdalena Kwiecińska, Mirella Makurat, Alicja Małeta, Justyna Matwijewicz, Grażyna Mosio, dr hab. Anna Niedźwiedź, Michał Nieniewski, Dariusz Nikiel, Teresa Ochęduszko, Małgorzata Oleszkiewicz, Marta Paszko, Ewa Piszczek, Krystyna Reinfuss-Janusz, Maria Robotycka, Magdalena Sendor, Henryk Skup, Urszula Skrzyńska (Gieroń), dr Anna Spiss, Anna Sznajder, dr Patrycja Trzeszczyńska, Filip Wróblewski

fot. Archiwum IEiAK UJ

Biuletyn informacyjny