"Mierzyli nas, badali wszystko..."

21 kwietnia 2016 roku w ramach obchodów jubileuszu 90-tej rocznicy utworzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w galerii "Pod Przewiązką" otwarta została ekspozycja Mierzyli nas, badali wszystko... Dokumentacja Sektion Rassen- und Volkstumsforschung IDO, która prezentuje jeden z ważnych obecnie obszarów badawczych zainteresowań krakowskich antropologów.

Ekspozycję tworzą dwa wzajemnie dopełniające się bloki tematyczne. Część wprowadzająca przybliża narzędzia stosowane podczas badań terenowych w okresie okupacji przez funkcjonariuszy Institut für Deutsche Ostarbeit (Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie) oraz wyniki ich eksploracji na Podhalu i Łemkowszczyźnie – ankiety antropologiczne i medyczne, opisy gospodarstw, zdjęcia badanych, co dopełniają fotografie o charakterze etnograficznym ilustrujące różne aspekty życia i kultury mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa. Druga odsłona wystawy łączy przeszłość z teraźniejszością, prezentując materiał zgromadzony w trakcie wywiadów z żyjącymi świadkami nazistowskich badań.

Biuletyn informacyjny