"Współczesna kultura ludowa w działaniu"

Muzeum Tatrzańskie, Fundacja "Zakopiańczycy - w poszukiwaniu tożsamości" oraz Fundacja "Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza", Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego mają zaszczyt zaprosić w dniach 30-31 maja 2014 roku do Zakopanego na dwudniową konferencję Współczesna kultura ludowa w działaniu.

Konferencję naszą chcielibyśmy zadedykować niedawno zmarłemu prof. dr hab. Czesławowi Robotyckiemu, współautorowi publikacji omawianej podczas konferencji, wieloletniemu członkowi Rady Muzeum Tatrzańskiego, byłemu Dyrektorowi IEiAK UJ, znawcy i orędownikowi kultury ludowej.

Mamy nadzieję, że spotkanie - połączone z promocją książki o tym samym tytule - przygotowanej przez grono specjalistów z różnych ośrodków w Polsce (UW, SWPS, UJ, UAM, Muzeum Etnograficzne z Wrocławia, CEiIK, Stowarzyszenie "Tratwa" z Olsztyna) - przyczyni się do zbliżenia środowisk twórców kultury ludowej, jej teoretyków i badaczy, praktyków zajmujących się kulturą ludową i polityków, którzy bezpośrednio są za nią odpowiedzialni w lokalnych środowiskach.