Konferencje i festiwale

Najważniejsze konferencje zorganizowane przez Instytut

2016 Wędrujące kultury: stare topografie, nowe przemieszczenia

2015 ludzkie/nieludzkie

2014 stare/nowe tematy

2014 Itineraria literackie

2011 "Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu: relacje w terenie"

2008 Międzynarodowa konferencja "Antropologia zaangażowana (?)"

2006 Międzynarodowa konferencja z okazji 80-lecia Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ "Od etnografii Słowian do antropologii kulturowej"

Konferencje współorganizowane przez Instytut

2016 "Migration, Change and Continuity" - Conference of Commission on the Middle East of the IUAES, współorganizator: International Union of Anthropological and Ethnological Sciences

2015 "Kurdystan i jego mieszkańcy: perspektywy badawcze", współorganizatorzy: Instytut Historii UPJPII, Pracownia Studiów Kurdyjskich UJ, Biuro Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce

2015 Conference of Commission on the Middle East of the IUAES, współorganizator: International Union of Anthropological and Ethnological Sciences

2014 "Monarchia, wojna, człowiek: codzienne i niecodzienne życie mieszkańców Galicji w czasie I wojny światowej", współorganizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Księgarnia Akademicka

2014 "Współczesna kultura ludowa w działaniu", współorganizatorzy: Muzeum Tatrzańskie, Fundacja Zakopiańczycy - w poszukiwaniu tożsamości, Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

2013 I Kongres Antropologiczny, współorganizatorzy: Polski Instytut Antropologii, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

2013 Międzynarodowa konferencja naukowa "Formy scenicznej prezentacji folkloru - między źródłem a wizją artystyczną", współorganizator: Biuro Promocji Zakopanego

2013 Międzynarodowa konferencja naukowa "Regionalizm i wielokulturowość", współorganizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

2013 "Dziedzictwo kulturowe Europy - mity, stereotypy, tożsamość: Polska, Rumunia, Ukraina, Białoruś", współorganizator: Instytut Kultury UJ

2012 VIII konferencja naukowa z cyklu Colloquia Humaniorum "Humanistyka i polityka: czy wszystko jest polityczne?", współorganizatorzy: Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie

2012 Sesja antropologiczna "miejsca/nie-miejsca - nowe topografie, nowe topologie", współorganizator: Muzeum Tatrzańskie, Fundacja "Zakopiańczycy - w poszukiwaniu tożsamości"

2012 Ogólnopolska konferencja naukowa "Między rzeczą a rzeczywistością: eksponat, kopia, odzwierciedlenie - przedmioty i ich rola w ekspozycji muzealnej", współorganizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

2011 Międzynarodowa konferencja "Diverse World", współorganizatorzy: Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos", Centro Rural Joven Vida

2011 "Antropologia - Pamięć - Historia: wokół projektu Zakopiańczycy - w poszukiwaniu tożsamości", współorganizatorzy: redakcja czasopisma „Konteksty", Muzeum Tatrzańskie

Festiwale zorganizowane przez Instytut

2013 II Międzynarodowy Zjazd Studentów "Ethnology without borders"

Konferencje współorganizowane przez studentów IEiAK UJ

2014 "Sztuka leczenia: dialog medycyny z humanistyką"

2014 "W poszukiwaniu tożsamości: synkretyzm Nowego Świata"

2013 "Ethnological achievements / Ethnological dreams" - konferencja w ramach II Międzynarodowego Zjazdu Studentów "Ethnology without borders"

2013 "Architektura ludowa, ludowość w architekturze: motywy ludowe w sztuce Lwowa na przełomie XIX i XX wieku"

2011 "Kraków - Praga - Grodno"

2011 "Diverse World"

2009 "Kultura współczesnej Huculszczyzny w kontekście porównawczym"

2008 "Duch i materia"

2008 "Antropologia zaangażowana"

2007 "Światy równoległe - media i ludzie"

2006 "Tematy które nam odradzano - zło, przemoc, cierpienie"

2005 "Question of Identity: Religion - Tradition - Modernity"

2004 "Człowiek zwierzę - człowiek maszyna"