Governance

Head of the Institute

dr hab. Marcin Brocki

E-mail
mbrocki@mail.com
marcin.brocki@uj.edu.pl

Deputy Head

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska

E-mail
m.golonka-czajkowska@uj.edu.pl

Institute Council

prof. dr hab. Janusz Barański
prof. dr hab. Dariusz Czaja
prof. dr hab. Zbigniew Libera
prof. dr hab. Jan Święch
dr hab. Marcin Brocki
dr hab. Monika Golonka-Czajkowska
dr hab. Anna Niedźwiedź
dr hab. Andrzej A. Zięba
dr Marek Pawlak
dr Stanisława Trebunia-Staszel
mgr Anna Barbasz-Bielecka
mgr Artur Sekunda
Patrycja Bućko
Kamil Exner
Marta Skrzekut

Zespół ds. nauczania (kadencja 2020-2025)

dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ

dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel

dr Katarzyna Maniak

dr Łukasz Sochacki

Bartłomiej Puch (Przedstawiciel Studentek i Studentów)